پیشنهاداتی که مهلت استفاده از آنها به پایان رسیده

تمام شد سفارش از منوی ساندویچ فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی ساندویچ فست فود شاورما قصردشت

۲۶,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی ویژه شاورما در فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی ویژه شاورما در فست فود شاورما قصردشت

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۹۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی پیش غذاهای فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی پیش غذاهای فست فود شاورما قصردشت

۱۲,۰۰۰ تومان

۸,۴۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی پیتزاهای خوشمزه فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی پیتزاهای خوشمزه فست فود شاورما قصردشت

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۰,۱۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی سوسیس و کراکف فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی سوسیس و کراکف فست فود شاورما قصردشت

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۷,۵۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی برگرهای فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی برگرهای فست فود شاورما قصردشت

۲۵,۵۰۰ تومان

۱۷,۸۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی خوراک های فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی خوراک های فست فود شاورما قصردشت

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی سوخاری های دلچسب فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی سوخاری های دلچسب فست فود شاورما قصردشت

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۱,۷۰۰ تومان

تمام شد دورهمی با یک شام خوشمزه در فست فود رکسان

دورهمی با یک شام خوشمزه در فست فود رکسان

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی خاص شاورما در فست فود شاورما فلکه گاز

سفارش از منوی خاص شاورما در فست فود شاورما فلکه گاز

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی سوسیس و کراکف فست فود شاورما فلکه گاز

سفارش از منوی سوسیس و کراکف فست فود شاورما فلکه گاز

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی خوراک های اصیل فست فود شاورما فلکه گاز

سفارش از منوی خوراک های اصیل فست فود شاورما فلکه گاز

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی پیش غذاهای فست فود شاورما فلکه گاز

سفارش از منوی پیش غذاهای فست فود شاورما فلکه گاز

۱۱,۰۰۰ تومان

۷,۷۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی ساندویچ فست فود شاورما فلکه گاز

سفارش از منوی ساندویچ فست فود شاورما فلکه گاز

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۵,۴۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی شاورما و خوراک های لذیذ فست فود ناشف

سفارش از منوی شاورما و خوراک های لذیذ فست فود ناشف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی سوخاری های دلچسب فست فود شاورما فلکه گاز

سفارش از منوی سوخاری های دلچسب فست فود شاورما فلکه گاز

۲۳,۰۰۰ تومان

۱۶,۱۰۰ تومان

تمام شد سفارش از منوی پیتزاهای خوشمزه فست فود شاورما فلکه گاز

سفارش از منوی پیتزاهای خوشمزه فست فود شاورما فلکه گاز

۳۹,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۰۰ تومان

تمام شد سفارشی دلچسب از منوی برگرهای فست فود شاورما فلکه گاز

سفارشی دلچسب از منوی برگرهای فست فود شاورما فلکه گاز

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۵,۴۰۰ تومان

تمام شد شاورما گوشت ویژه در فست فود شاورما قصردشت

شاورما گوشت ویژه در فست فود شاورما قصردشت

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۹۰۰ تومان

تمام شد کباب ترکی گوشت در فست فود شاورما قصردشت

کباب ترکی گوشت در فست فود شاورما قصردشت

۳۳,۰۰۰ تومان

۲۳,۱۰۰ تومان

تمام شد خوشمزه ترین پیتزا استاف کراست در فست فود شاورما قصردشت

خوشمزه ترین پیتزا استاف کراست در فست فود شاورما قصردشت

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۱,۷۰۰ تومان

تمام شد هات داگ تنوری خوش طعم در فست فود شاورما قصردشت

هات داگ تنوری خوش طعم در فست فود شاورما قصردشت

۱۳,۰۰۰ تومان

۹,۱۰۰ تومان

تمام شد کباب ترکی گوشت در فست فود شاورما قصردشت

کباب ترکی گوشت در فست فود شاورما قصردشت

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۲,۲۰۰ تومان

تمام شد برگر اسنک ویژه در فست فود شاورما قصردشت

برگر اسنک ویژه در فست فود شاورما قصردشت

۱۳,۰۰۰ تومان

۹,۱۰۰ تومان

تمام شد شاورما ساده دلچسب در فست فود شاورما قصردشت

شاورما ساده دلچسب در فست فود شاورما قصردشت

۹,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

تمام شد پیتزا یونانی در فست فود شاورما قصردشت

پیتزا یونانی در فست فود شاورما قصردشت

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۷,۵۰۰ تومان

تمام شد مرغ سوخاری سه تکه در فست فود شاورما قصردشت

مرغ سوخاری سه تکه در فست فود شاورما قصردشت

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

تمام شد پیش غذای ویژه در فست فود شاورما قصردشت

پیش غذای ویژه در فست فود شاورما قصردشت

۶,۰۰۰ تومان

۴,۲۰۰ تومان

Email Subscribe

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

logo-samandehi logo-enamad
تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق