پیشنهاداتی که مهلت استفاده از آنها به پایان رسیده

تمام شد ماساژ ویژه ترکیبی از سه ماساژ در خانه ماساژ آرامش

ماساژ ویژه ترکیبی از سه ماساژ در خانه ماساژ آرامش

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سنگ داغ، حوله داغ در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سنگ داغ، حوله داغ در خانه ماساژ آرامش

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۲,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ هات بامبو مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ هات بامبو مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ دیپ تیشو در خانه ماساژ آرامش

ماساژ دیپ تیشو در خانه ماساژ آرامش

۸۰,۰۰۰ تومان

۳۵,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش تجربی ماساژ کلاسیک ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

آموزش تجربی ماساژ کلاسیک ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش تجربی ماساژ ریلکسیشن مخصوص بانوان و آقایان

آموزش تجربی ماساژ ریلکسیشن مخصوص بانوان و آقایان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش تجربی ماساژ ورزشی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

آموزش تجربی ماساژ ورزشی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سر و گردن ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سر و گردن ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۴۵,۰۰۰ تومان

۲۹,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ دست ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ دست ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۵۰۰ تومان

تمام شد آموزش ماساژ کلاسیک ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

آموزش ماساژ کلاسیک ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش ماساژ ریلکسیشن ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

آموزش ماساژ ریلکسیشن ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ پا حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ پا حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ دست ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ دست ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سوئدی با روغن معطر گیاهی در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سوئدی با روغن معطر گیاهی در خانه ماساژ آرامش

۵۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ پرفورمنس حرفه ای در خانه ماساژ آرامش

ماساژ پرفورمنس حرفه ای در خانه ماساژ آرامش

۷۰,۰۰۰ تومان

۳۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ بسیار لذت بخش سنگ داغ در خانه ماساژ آرامش

ماساژ بسیار لذت بخش سنگ داغ در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ دیپ تیشو در خانه ماساژ آرامش

ماساژ دیپ تیشو در خانه ماساژ آرامش

۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

تمام شد کارت ۱۰ جلسه ای ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

کارت ۱۰ جلسه ای ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۶۴۰,۰۰۰ تومان

تمام شد جشنواره ۶۰ درصد تخفیف خانه ماساژ آرامش به مدت محدود

جشنواره ۶۰ درصد تخفیف خانه ماساژ آرامش به مدت محدود

۱,۰۰۰ تومان

۴۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سوئدی با روغن های معطر گیاهی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سوئدی با روغن های معطر گیاهی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آر ...

۵۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد پکیج ویژه ماساژ به مناسبت عید نوروز در خانه ماساژ آرامش

پکیج ویژه ماساژ به مناسبت عید نوروز در خانه ماساژ آرامش

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ VIP مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ VIP مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سوئدی با روغن معطر گیاهی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سوئدی با روغن معطر گیاهی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۵۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ بسیار لذت بخش سنگ داغ ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ بسیار لذت بخش سنگ داغ ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ۱۰ جلسه ماساژ لاغری ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰ جلسه ماساژ لاغری ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ دیپ تیشو حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ دیپ تیشو حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ تایلندی مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ تایلندی مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۷۲,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سر و گردن مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سر و گردن مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۴۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سوئدی تخصصی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سوئدی تخصصی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۵۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ پا حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ پا حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سنگ داغ ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سنگ داغ ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش ماساژ در سه سطح کلاسیک، ریلکسیشن و ورزشی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

آموزش ماساژ در سه سطح کلاسیک، ریلکسیشن و ورزشی ویژه بانوان و آقایان در خ ...

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ترکیب ۳ ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ترکیب ۳ ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

تمام شد کارت ۱۰ جلسه ای ماساژ لاغری ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

کارت ۱۰ جلسه ای ماساژ لاغری ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ تایلندی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ تایلندی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۷۲,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سوئدی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سوئدی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۵۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش ماساژ ریلکسیشن مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

آموزش ماساژ ریلکسیشن مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سنگ گرم ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سنگ گرم ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش ماساژ کلاسیک در خانه ماساژ آرامش

آموزش ماساژ کلاسیک در خانه ماساژ آرامش

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ ویژه با ترکیب ۳ ماساژ در خانه ماساژ آرامش

ماساژ ویژه با ترکیب ۳ ماساژ در خانه ماساژ آرامش

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

تمام شد پکیج ۱۰ جلسه ای ماساژ لاغری ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

پکیج ۱۰ جلسه ای ماساژ لاغری ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ صورت با روغن های گیاهی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ صورت با روغن های گیاهی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۶۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ پا ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ پا ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سنگ گرم و سرد ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سنگ گرم و سرد ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ تایلندی مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ تایلندی مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۷۲,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سوئدی مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سوئدی مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۵۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ ویژه با ترکیب ۳ ماساژ مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ ویژه با ترکیب ۳ ماساژ مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ پرفورمنس ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ پرفورمنس ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۷۰,۰۰۰ تومان

۳۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ چوب بامبو مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ چوب بامبو مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد پکیج ویژه ۱۰ جلسه ای ماساژ لاغری ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

پکیج ویژه ۱۰ جلسه ای ماساژ لاغری ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرام ...

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ ویژه به صورت حرفه ای با ترکیب سه ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ ویژه به صورت حرفه ای با ترکیب سه ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان ...

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سنگ داغ ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سنگ داغ ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ پا حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ پا حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سر و گردن مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سر و گردن مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۴۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

تمام شد پاکسازی صورت همراه با ماساژ سنگ گرم و سرد مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

پاکسازی صورت همراه با ماساژ سنگ گرم و سرد مخصوص بانوان و آقایان در خانه ...

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

تمام شد حمام نمک مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

حمام نمک مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

تمام شد پکیج استثنایی ۱۰ جلسه ای ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

پکیج استثنایی ۱۰ جلسه ای ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ ...

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۶۴۰,۰۰۰ تومان

تمام شد پکیج استثنایی ۱۰ جلسه ای ماساژ لاغری ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

پکیج استثنایی ۱۰ جلسه ای ماساژ لاغری ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ ...

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تمام شد پاکسازی صورت همراه با ماساژ سنگ گرم و سرد مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

پاکسازی صورت همراه با ماساژ سنگ گرم و سرد مخصوص بانوان و آقایان در خانه ...

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سر و گردن مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سر و گردن مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۴۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

تمام شد ماساژ VIP حرفه ای با ترکیب ۳ ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ VIP حرفه ای با ترکیب ۳ ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در خانه ما ...

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سنگ داغ ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سنگ داغ ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ ویژه با ترکیب ۳ ماساژ مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ ویژه با ترکیب ۳ ماساژ مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ صورت با روغن های گیاهی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ صورت با روغن های گیاهی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۶۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ پا حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ پا حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ دست حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ دست حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش ماساژ ورزشی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

آموزش ماساژ ورزشی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش ماساژ ریلکسیشن ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

آموزش ماساژ ریلکسیشن ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش ماساژ کلاسیک ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

آموزش ماساژ کلاسیک ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ ویژه در خانه ماساژ آرامش

ماساژ ویژه در خانه ماساژ آرامش

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش ماساژ ریلکسیشن یا ورزشی ویژه بانوان و آقایان

آموزش ماساژ ریلکسیشن یا ورزشی ویژه بانوان و آقایان

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش ماساژ کلاسیک ویژه بانوان و آقایان

آموزش ماساژ کلاسیک ویژه بانوان و آقایان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ چوب بامبو مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ چوب بامبو مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ VIP به صورت حرفه ای با ترکیب ۳ ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ VIP به صورت حرفه ای با ترکیب ۳ ماساژ ویژه مخصوص بانوان و آقایان در ...

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۷۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سنگ داغ حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سنگ داغ حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ VIP حرفه ای مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ VIP حرفه ای مخصوص بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۷۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ صورت با روغن های گیاهی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ صورت با روغن های گیاهی ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۶۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ پا حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ پا حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ پرفورمنس حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ پرفورمنس حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۷۰,۰۰۰ تومان

۳۵,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ سنگ داغ حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سنگ داغ حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد ماساژ دیپ تیشو حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

ماساژ دیپ تیشو حرفه ای ویژه بانوان و آقایان در خانه ماساژ آرامش

۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

Email Subscribe

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

logo-samandehi logo-enamad
تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق