دوره های آموزشی مختلف ویژه گروه خردسال و نوجوان در آموزشگاه رباتیک بارمان 

۶
تاچارا
۱۹۷,۰۰۰ تومان
۲۶۲,۵۰۰ تومان