استفاده از بوفه صبحانه مقوی مجموعه هتل تالار بدون محدودیت

۷۳۵
فردوسی
۴۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان