دوره های آموزشی مختلف ویژه گروه خردسال و نوجوان در آموزشگاه رباتیک بارمان 

۵
تاچارا
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان