کالای پزشکی

20%
اسپیلنت هالوکس والگوس نرم پاک سمن کد 058

اسپیلنت هالوکس والگوس نرم پاک سمن کد 058

جدید
ارسال سراسری
۴۱,۶۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
20%
بانداژ ترقوه پاک سمن کد 143

بانداژ ترقوه پاک سمن کد 143

۴۴
ارسال سراسری
۱۱۲,۸۰۰ تومان
۱۴۱,۰۰۰ تومان
20%
پد خار پاشنه منزل طبی پاک سمن کد 087

پد خار پاشنه منزل طبی پاک سمن کد 087

جدید
ارسال سراسری
۷۳,۶۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
20%
جوراب واریس نانو پاک سمن کد 121

جوراب واریس نانو پاک سمن کد 121

جدید
ارسال سراسری
۱۴۵,۶۰۰ تومان
۱۸۲,۰۰۰ تومان
20%
هدبند حوله ای طبی پاک سمن کد 001

هدبند حوله ای طبی پاک سمن کد 001

۵
ارسال سراسری
۳۷,۶۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
20%
چشم بند طبی پاک سمن کد 504

چشم بند طبی پاک سمن کد 504

۷
ارسال سراسری
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند آتل دار بلند فانکشنال پاک سمن کد 056 دست راست

مچ بند آتل دار بلند فانکشنال پاک سمن کد 056 دست راست

۶
ارسال سراسری
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند آتل دار بلند فانکشنال پاک سمن کد 056 دست چپ

مچ بند آتل دار بلند فانکشنال پاک سمن کد 056 دست چپ

۲
ارسال سراسری
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
20%
گردن بند طبی فیلادلفیا نای باز پاک سمن کد 114

گردن بند طبی فیلادلفیا نای باز پاک سمن کد 114

جدید
ارسال سراسری
۱۵۳,۶۰۰ تومان
۱۹۲,۰۰۰ تومان
20%
گردن بند طبی فیلادلفیا پاک سمن کد 069

گردن بند طبی فیلادلفیا پاک سمن کد 069

جدید
ارسال سراسری
۱۳۸,۴۰۰ تومان
۱۷۳,۰۰۰ تومان
30%
پک ده عددی ماسک سه لایه تنفسی مدل ملت بلون اولتراسونیک

پک ده عددی ماسک سه لایه تنفسی مدل ملت بلون اولتراسونیک

۹۲
ارسال سراسری
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
20%
قوزک بند لیگامانی حوله ای پاک سمن کد 037

قوزک بند لیگامانی حوله ای پاک سمن کد 037

۱۸
ارسال سراسری
۶۸,۸۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
20%
گردن بند طبی نیمه سخت پاک سمن کد 165

گردن بند طبی نیمه سخت پاک سمن کد 165

۱۹
ارسال سراسری
۱۵۱,۲۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
20%
آرنج بند نئوپرنی پد دار پاک سمن کد 123

آرنج بند نئوپرنی پد دار پاک سمن کد 123

۳۱
ارسال سراسری
۱۲۹,۶۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
50%
ماسک فیلتردار ۵ لایه

ماسک فیلتردار ۵ لایه

۸۸۱۱
ارسال سراسری
۲,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
23%
بالش طبی اسنوز Snooz مدل Stress Zero

بالش طبی اسنوز Snooz مدل Stress Zero

۴۰۵۷
ارسال سراسری
۱۲۱,۶۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
20%
قوزبند طبی پل دار پاک سمن کد 004

قوزبند طبی پل دار پاک سمن کد 004

۳۲
ارسال سراسری
۱۴۸,۸۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند طبی پل دار پاک سمن کد 011

مچ بند طبی پل دار پاک سمن کد 011

۸
ارسال سراسری
۴۳,۲۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند نئوپرنی دو فنره پاک سمن کد 167

زانوبند نئوپرنی دو فنره پاک سمن کد 167

۱۹
ارسال سراسری
۲۳۸,۴۰۰ تومان
۲۹۸,۰۰۰ تومان
20%
کمربند بارداری (شکم بند طبی بارداری) پاک سمن کد 166

کمربند بارداری (شکم بند طبی بارداری) پاک سمن کد 166

۳۳
ارسال سراسری
۱۹۲,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
30%
شکم بند ساعت شنی

شکم بند ساعت شنی

۴۰
ارسال سراسری
۷۷,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
28%
پوشینه (شورت بی اختیاری) بزرگسال هلپر

پوشینه (شورت بی اختیاری) بزرگسال هلپر

۲۷
ارسال سراسری
۶۸,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
20%
شست بند آتل دار نئوپرنی (تامپ اسپايكا) پاک سمن کد 115

شست بند آتل دار نئوپرنی (تامپ اسپايكا) پاک سمن کد 115

۲۳
ارسال سراسری
۱۰۶,۴۰۰ تومان
۱۳۳,۰۰۰ تومان
20%
مچ کف بند نئوپرنی شست دار پاک سمن کد 127

مچ کف بند نئوپرنی شست دار پاک سمن کد 127

۲۷
ارسال سراسری
۱۱۲,۸۰۰ تومان
۱۴۱,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند نئوپرنی مفصل دار پاک سمن کد 134

زانوبند نئوپرنی مفصل دار پاک سمن کد 134

۴۳
ارسال سراسری
۳۴۳,۲۰۰ تومان
۴۲۹,۰۰۰ تومان
20%
گردن بند طبی نرم پاک سمن کد 040

گردن بند طبی نرم پاک سمن کد 040

۱۷
ارسال سراسری
۹۴,۴۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
20%
قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 088

قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 088

۲۵
ارسال سراسری
۱۸۷,۲۰۰ تومان
۲۳۴,۰۰۰ تومان
20%
قوز بند آتل دار با کش منفذ دار پاک سمن کد 156

قوز بند آتل دار با کش منفذ دار پاک سمن کد 156

۵۰
ارسال سراسری
۱۶۲,۴۰۰ تومان
۲۰۳,۰۰۰ تومان
20%
مچ شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 067 دست چپ

مچ شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 067 دست چپ

جدید
ارسال سراسری
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
20%
آویز دست دو تکه طبی پاک سمن کد 155

آویز دست دو تکه طبی پاک سمن کد 155

۴۶
ارسال سراسری
۹۹,۲۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
20%
باند تنیس البو نئوپرنی طبی پاک سمن کد 133

باند تنیس البو نئوپرنی طبی پاک سمن کد 133

۹۳
ارسال سراسری
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
20%
پد طبی کشکک زانو نئوپرنی پاک سمن کد 132

پد طبی کشکک زانو نئوپرنی پاک سمن کد 132

۲۷
ارسال سراسری
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
20%
اسپیلنت هالوکس والگوس سخت (چپ و راست) پاک سمن کد 035

اسپیلنت هالوکس والگوس سخت (چپ و راست) پاک سمن کد 035

۴۰
ارسال سراسری
۷۳,۶۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
20%
پد طبی کشکک زانو پاک سمن کد 057

پد طبی کشکک زانو پاک سمن کد 057

۲۳
ارسال سراسری
۵۵,۲۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
20%
باند تنیس البو طبی پاک سمن کد 055

باند تنیس البو طبی پاک سمن کد 055

۱۷
ارسال سراسری
۴۸,۸۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
20%
جوراب واریس طرح سوئیسی پاک سمن کد 025

جوراب واریس طرح سوئیسی پاک سمن کد 025

۲۵
ارسال سراسری
۲۱۸,۴۰۰ تومان
۲۷۳,۰۰۰ تومان
20%
ران بند طبی نئوپرنی با استرپ پاک سمن کد 122

ران بند طبی نئوپرنی با استرپ پاک سمن کد 122

۳۲
ارسال سراسری
۱۵۵,۲۰۰ تومان
۱۹۴,۰۰۰ تومان
20%
ران بند طبی نئوپرنی پاک سمن کد 089

ران بند طبی نئوپرنی پاک سمن کد 089

۲۲
ارسال سراسری
۱۳۸,۴۰۰ تومان
۱۷۳,۰۰۰ تومان
20%
کفی طبی مولتی پد (پلی یورتان) پاک سمن کد 136

کفی طبی مولتی پد (پلی یورتان) پاک سمن کد 136

۲۹
ارسال سراسری
۱۲۹,۶۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
20%
کفی طبی با روی جیر پاک سمن کد 100

کفی طبی با روی جیر پاک سمن کد 100

۳۰
ارسال سراسری
۱۱۲,۸۰۰ تومان
۱۴۱,۰۰۰ تومان
20%
کفی طبی پنجه دار سیلیکون آلمانی پاک سمن کد 093

کفی طبی پنجه دار سیلیکون آلمانی پاک سمن کد 093

۳۶
ارسال سراسری
۳۶۷,۲۰۰ تومان
۴۵۹,۰۰۰ تومان
20%
پد خار پاشنه طبی سیلیکون آلمانی پاک سمن کد 092

پد خار پاشنه طبی سیلیکون آلمانی پاک سمن کد 092

۲۱
ارسال سراسری
۱۶۷,۲۰۰ تومان
۲۰۹,۰۰۰ تومان
20%
پد خار پاشنه طبی پاک سمن کد 033

پد خار پاشنه طبی پاک سمن کد 033

۴۰
ارسال سراسری
۵۲,۸۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
20%
آرنج بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن کد 135

آرنج بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن کد 135

۸۷
ارسال سراسری
۱۱۲,۸۰۰ تومان
۱۴۱,۰۰۰ تومان
20%
آرنج بند طبی نانو پاک سمن کد 119

آرنج بند طبی نانو پاک سمن کد 119

۱۳
ارسال سراسری
۱۲۱,۶۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
20%
شانه بازوبند نئوپرنی پاک سمن کد 111

شانه بازوبند نئوپرنی پاک سمن کد 111

۱۳
ارسال سراسری
۱۸۱,۶۰۰ تومان
۲۲۷,۰۰۰ تومان
20%
شانه بازوبند طبی یک طرفه پاک سمن کد 048

شانه بازوبند طبی یک طرفه پاک سمن کد 048

۲۷
ارسال سراسری
۱۱۶,۸۰۰ تومان
۱۴۶,۰۰۰ تومان
20%
آرنج بند طبی (با قابلیت تنظیم فشار) پاک سمن کد 047

آرنج بند طبی (با قابلیت تنظیم فشار) پاک سمن کد 047

۲۶
ارسال سراسری
۸۷,۲۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
20%
کتف بند یک طرفه راست و چپ پاک سمن کد 006

کتف بند یک طرفه راست و چپ پاک سمن کد 006

۵۱
ارسال سراسری
۱۵۱,۲۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
20%
قوزک بند نئوپرنی ساده پاک سمن کد 129

قوزک بند نئوپرنی ساده پاک سمن کد 129

۲۳
ارسال سراسری
۱۰۰,۸۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
20%
قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن کد 128

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن کد 128

۳۶
ارسال سراسری
۱۰۸,۸۰۰ تومان
۱۳۶,۰۰۰ تومان
20%
قوزک بند طبی لیگامانی پاک سمن کد 041

قوزک بند طبی لیگامانی پاک سمن کد 041

۳۵
ارسال سراسری
۸۷,۲۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
20%
قوزک بند طبی حوله ای پاک سمن کد 031

قوزک بند طبی حوله ای پاک سمن کد 031

۳۰
ارسال سراسری
۸۷,۲۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
20%
قوزک بند طبی الاستیک پاک سمن کد 030

قوزک بند طبی الاستیک پاک سمن کد 030

۳۹
ارسال سراسری
۶۸,۸۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند رینگی منفذ دار پاک سمن کد 152

شکم بند رینگی منفذ دار پاک سمن کد 152

۳۴
ارسال سراسری
۸۳,۲۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
20%
کمربند طبی پد دار منفذ دار پاک سمن کد 148

کمربند طبی پد دار منفذ دار پاک سمن کد 148

۳۱
ارسال سراسری
۲۸۹,۶۰۰ تومان
۳۶۲,۰۰۰ تومان
20%
کمر بند طبی نرم منفذ دار پاک سمن کد 147

کمر بند طبی نرم منفذ دار پاک سمن کد 147

۳۲
ارسال سراسری
۲۴۹,۶۰۰ تومان
۳۱۲,۰۰۰ تومان
20%
کمر بند طبی سخت منفذ دار پاک سمن کد 146

کمر بند طبی سخت منفذ دار پاک سمن کد 146

۴۶
ارسال سراسری
۲۸۹,۶۰۰ تومان
۳۶۲,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند تمام کش پل دار منفذ دار پاک سمن کد 145

شکم بند تمام کش پل دار منفذ دار پاک سمن کد 145

۳۱
ارسال سراسری
۱۷۰,۴۰۰ تومان
۲۱۳,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند تمام کش منفذ دار پاک سمن کد 144

شکم بند تمام کش منفذ دار پاک سمن کد 144

۶۰
ارسال سراسری
۱۶۵,۶۰۰ تومان
۲۰۷,۰۰۰ تومان
20%
کمربند طبی پد دار پاک سمن کد 141

کمربند طبی پد دار پاک سمن کد 141

۲۰
ارسال سراسری
۲۹۱,۲۰۰ تومان
۳۶۴,۰۰۰ تومان
20%
کمربند طبی نرم آتل دار (با کش الاستیک) پاک سمن کد 140

کمربند طبی نرم آتل دار (با کش الاستیک) پاک سمن کد 140

۵۳
ارسال سراسری
۲۷۸,۴۰۰ تومان
۳۴۸,۰۰۰ تومان
20%
کمر بند طبی سخت آتل دار (با کش الاستیک) پاک سمن کد 139

کمر بند طبی سخت آتل دار (با کش الاستیک) پاک سمن کد 139

۲۳
ارسال سراسری
۳۰۹,۶۰۰ تومان
۳۸۷,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند طبی تمام کش آتل دار (پس از جراحی) پاک سمن کد 138

شکم بند طبی تمام کش آتل دار (پس از جراحی) پاک سمن کد 138

۴۸
ارسال سراسری
۲۴۹,۶۰۰ تومان
۳۱۲,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند قابل تنظیم تمام کش پاک سمن کد 137

شکم بند قابل تنظیم تمام کش پاک سمن کد 137

۸۶
ارسال سراسری
۲۳۴,۴۰۰ تومان
۲۹۳,۰۰۰ تومان
20%
کمربند طبی سخت با کش پهن پاک سمن کد 125

کمربند طبی سخت با کش پهن پاک سمن کد 125

۱۸
ارسال سراسری
۲۸۹,۶۰۰ تومان
۳۶۲,۰۰۰ تومان
20%
کمربند طبی سخت نئوپرنی پاک سمن کد 117

کمربند طبی سخت نئوپرنی پاک سمن کد 117

۳۴
ارسال سراسری
۳۸۸,۸۰۰ تومان
۴۸۶,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند طبی ساده پاک سمن کد 064

شکم بند طبی ساده پاک سمن کد 064

۳۰
ارسال سراسری
۷۵,۲۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند طبی موهری پاک سمن کد 063

شکم بند طبی موهری پاک سمن کد 063

۲۱
ارسال سراسری
۷۵,۲۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند حوله ای پاک سمن کد 062

شکم بند حوله ای پاک سمن کد 062

۲۶
ارسال سراسری
۷۸,۴۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
20%
گرم کن کلیه پشمی قابل تنظیم پاک سمن کد 021

گرم کن کلیه پشمی قابل تنظیم پاک سمن کد 021

۶۱
ارسال سراسری
۱۶۹,۶۰۰ تومان
۲۱۲,۰۰۰ تومان
20%
گرم کن کلیه پشمی پاک سمن کد 020

گرم کن کلیه پشمی پاک سمن کد 020

۷۷
ارسال سراسری
۱۴۸,۸۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
20%
کمربند طبی سخت با (آتل پلی آمید) پاک سمن کد 019

کمربند طبی سخت با (آتل پلی آمید) پاک سمن کد 019

۲۵
ارسال سراسری
۲۸۹,۶۰۰ تومان
۳۶۲,۰۰۰ تومان
20%
کمربند طبی نرم با (آتل پلی پروپیلن) پاک سمن کد 018

کمربند طبی نرم با (آتل پلی پروپیلن) پاک سمن کد 018

۷۹
ارسال سراسری
۲۴۹,۶۰۰ تومان
۳۱۲,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند طبی قابل تنظیم پاک سمن کد 014

شکم بند طبی قابل تنظیم پاک سمن کد 014

۶۶
ارسال سراسری
۱۶۵,۶۰۰ تومان
۲۰۷,۰۰۰ تومان
20%
حمایت کننده قفسه سینه پد دار پاک سمن کد 154

حمایت کننده قفسه سینه پد دار پاک سمن کد 154

۳۷
ارسال سراسری
۱۲۹,۶۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
20%
حمایت کننده قفسه سینه منفذ دار کد 151

حمایت کننده قفسه سینه منفذ دار کد 151

۴۵
ارسال سراسری
۱۱۱,۲۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
20%
حمایت کننده قفسه سینه پاک سمن کد 078

حمایت کننده قفسه سینه پاک سمن کد 078

۱۹
ارسال سراسری
۱۱۱,۲۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
20%
قوزبند کمربند طبی پل دار پاک سمن کد 042

قوزبند کمربند طبی پل دار پاک سمن کد 042

۴۴
ارسال سراسری
۳۷۳,۶۰۰ تومان
۴۶۷,۰۰۰ تومان
20%
قوزبند نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 012

قوزبند نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 012

۶۵
ارسال سراسری
۲۸۶,۴۰۰ تومان
۳۵۸,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند کشکک بسته منفذ دار پاک سمن کد 150

زانوبند کشکک بسته منفذ دار پاک سمن کد 150

۴۱
ارسال سراسری
۱۰۶,۴۰۰ تومان
۱۳۳,۰۰۰ تومان
20%
ساق بند طبی (طرح کبریتی) پاک سمن کد 038

ساق بند طبی (طرح کبریتی) پاک سمن کد 038

۱۰
ارسال سراسری
۷۳,۶۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند کشکک باز پاک سمن کد 026

زانوبند کشکک باز پاک سمن کد 026

۳۸
ارسال سراسری
۱۰۶,۴۰۰ تومان
۱۳۳,۰۰۰ تومان
20%
ساق بند الاستیک پاک سمن کد 028

ساق بند الاستیک پاک سمن کد 028

۷۹
ارسال سراسری
۷۵,۲۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند نئوپرنی کشکک باز پاک سمن کد 116

زانوبند نئوپرنی کشکک باز پاک سمن کد 116

۳۱
ارسال سراسری
۱۵۵,۲۰۰ تومان
۱۹۴,۰۰۰ تومان
20%
فتق بند یک طرفه دو طرفه پاک سمن کد 059

فتق بند یک طرفه دو طرفه پاک سمن کد 059

۱۸
ارسال سراسری
۱۲۱,۶۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
20%
ساق بند طبی (طرح سوئیسی) پاک سمن کد 072

ساق بند طبی (طرح سوئیسی) پاک سمن کد 072

۲۵
ارسال سراسری
۷۶,۸۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند نئوپرنی چهار فنره پاک سمن کد 085

زانوبند نئوپرنی چهار فنره پاک سمن کد 085

۳۷
ارسال سراسری
۲۶۲,۴۰۰ تومان
۳۲۸,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند ساده پشمی (با تنظیم فشار) پاک سمن کد 043

زانوبند ساده پشمی (با تنظیم فشار) پاک سمن کد 043

۲۵
ارسال سراسری
۷۸,۴۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
20%
کف بند شست دار نئوپرنی پاک سمن کد 126

کف بند شست دار نئوپرنی پاک سمن کد 126

۲۸
ارسال سراسری
۸۴,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند طبی کشکک بسته پاک سمن کد 027

زانوبند طبی کشکک بسته پاک سمن کد 027

۳۶
ارسال سراسری
۱۰۶,۴۰۰ تومان
۱۳۳,۰۰۰ تومان
20%
کف بند طبی نانو پاک سمن کد 120

کف بند طبی نانو پاک سمن کد 120

۲۵
ارسال سراسری
۶۸,۸۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند طبی نئوپرنی ساده پاک سمن کد 097

زانوبند طبی نئوپرنی ساده پاک سمن کد 097

۲۲
ارسال سراسری
۱۹۹,۲۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
20%
آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی پاک سمن کد 051

آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی پاک سمن کد 051

۳۲
ارسال سراسری
۱۴۵,۶۰۰ تومان
۱۸۲,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند کشکک باز منفذ دار پاک سمن کد 149

زانوبند کشکک باز منفذ دار پاک سمن کد 149

۳۰
ارسال سراسری
۱۰۶,۴۰۰ تومان
۱۳۳,۰۰۰ تومان
20%
آویز دست گردنی پاک سمن کد 013

آویز دست گردنی پاک سمن کد 013

۴۴
ارسال سراسری
۱۱۹,۷۶۰ تومان
۱۴۹,۷۰۰ تومان
20%
کف بند طبی دست الاستیک پاک سمن کد 010

کف بند طبی دست الاستیک پاک سمن کد 010

۵۴
ارسال سراسری
۵۵,۲۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
20%
پاشنه پوش طبی پاک سمن کد 032

پاشنه پوش طبی پاک سمن کد 032

۴۴
ارسال سراسری
۴۳,۲۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند ایموبلایزر (ثابت کننده زانو) پاک سمن کد 086

زانوبند ایموبلایزر (ثابت کننده زانو) پاک سمن کد 086

۲۵
ارسال سراسری
۴۱۶,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
20%
ساق بند حوله ای مخروطی پاک سمن کد 112

ساق بند حوله ای مخروطی پاک سمن کد 112

۱۶
ارسال سراسری
۸۳,۲۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
20%
ساق بند حوله ای پاک سمن کد 029

ساق بند حوله ای پاک سمن کد 029

۷۱
ارسال سراسری
۹۴,۴۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
20%
زانوبند الاستیک ژاکارد پاک سمن کد 130

زانوبند الاستیک ژاکارد پاک سمن کد 130

۲۷
ارسال سراسری
۱۱۲,۸۰۰ تومان
۱۴۱,۰۰۰ تومان
20%
حمایت کننده نئوپرنی مچ دست کد 162

حمایت کننده نئوپرنی مچ دست کد 162

۲۱
ارسال سراسری
۶۱,۶۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
20%
کفش گچ طبی پاک سمن کد 102

کفش گچ طبی پاک سمن کد 102

۳۰
ارسال سراسری
۶۸,۸۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
20%
کمربند طبی کار پاک سمن کد 076

کمربند طبی کار پاک سمن کد 076

۲۴
ارسال سراسری
۲۰۵,۶۰۰ تومان
۲۵۷,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند دوران بارداری پاک سمن کد 016

شکم بند دوران بارداری پاک سمن کد 016

۳۴
ارسال سراسری
۲۴۹,۶۰۰ تومان
۳۱۲,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند طبی لاغری پاک سمن کد 017

شکم بند طبی لاغری پاک سمن کد 017

۷۸
ارسال سراسری
۲۰۴,۰۰۰ تومان
۲۵۵,۰۰۰ تومان
20%
قوزبند طبی الاستیک (کتف بند) پاک سمن کد 005

قوزبند طبی الاستیک (کتف بند) پاک سمن کد 005

۲۱
ارسال سراسری
۱۵۵,۲۰۰ تومان
۱۹۴,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند تمام کش پل دار طبی پاک سمن کد 015

شکم بند تمام کش پل دار طبی پاک سمن کد 015

۶۴
ارسال سراسری
۱۷۰,۴۰۰ تومان
۲۱۳,۰۰۰ تومان
20%
فتق بند یک طرفه طبی پاک سمن کد 022

فتق بند یک طرفه طبی پاک سمن کد 022

۴۹
ارسال سراسری
۸۷,۲۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
20%
فتق بند دو طرفه پاک سمن کد 023

فتق بند دو طرفه پاک سمن کد 023

۳۴
ارسال سراسری
۹۴,۴۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
20%
آویز دست شانه ای پاک سمن کد 071

آویز دست شانه ای پاک سمن کد 071

۱۰
ارسال سراسری
۹۴,۴۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
20%
پد متا تارس پاک سمن کد 131

پد متا تارس پاک سمن کد 131

۱۳
ارسال سراسری
۴۸,۸۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
20%
لاانگشتی سیلیکونی پاک سمن کد 096

لاانگشتی سیلیکونی پاک سمن کد 096

۸
ارسال سراسری
۴۱,۶۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
20%
لاانگشتی PVC پاک سمن کد 036

لاانگشتی PVC پاک سمن کد 036

۲۸
ارسال سراسری
۳۴,۴۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
20%
جوراب واریس جودون پاک سمن کد 113

جوراب واریس جودون پاک سمن کد 113

۴۳
ارسال سراسری
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند بارداری تحتانی پاک سمن کد 099

شکم بند بارداری تحتانی پاک سمن کد 099

۱۴
ارسال سراسری
۱۱۲,۰۰۰ تومان
۱۴۱,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند طبی لاغری نئوپرنی پاک سمن کد 098

شکم بند طبی لاغری نئوپرنی پاک سمن کد 098

۲۸
ارسال سراسری
۲۹۳,۶۰۰ تومان
۳۶۷,۰۰۰ تومان
20%
آتل انگشت پاک سمن کد 054

آتل انگشت پاک سمن کد 054

۲۱
ارسال سراسری
۳۰,۴۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند طبی حوله ای پاک سمن کد 008

مچ بند طبی حوله ای پاک سمن کد 008

۲۲
ارسال سراسری
۴۱,۶۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند طبی الاستیک پاک سمن کد 007

مچ بند طبی الاستیک پاک سمن کد 007

۶۱
ارسال سراسری
۳۴,۴۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
20%
شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 053

شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 053

جدید
ارسال سراسری
۸۷,۲۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
20%
شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 110

شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 110

جدید
ارسال سراسری
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
20%
مچ شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 109 دست راست

مچ شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 109 دست راست

جدید
ارسال سراسری
۱۳۸,۴۰۰ تومان
۱۷۳,۰۰۰ تومان
20%
مچ شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 109 دست چپ

مچ شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 109 دست چپ

۱
ارسال سراسری
۱۳۸,۴۰۰ تومان
۱۷۳,۰۰۰ تومان
20%
کف بند طبی شست دار پاک سمن کد 079

کف بند طبی شست دار پاک سمن کد 079

۲
ارسال سراسری
۶۱,۶۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند نئوپرنی آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن دست چپ کد 108

مچ بند نئوپرنی آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن دست چپ کد 108

جدید
ارسال سراسری
۱۲۱,۶۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند نئوپرنی آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن دست راست کد 108

مچ بند نئوپرنی آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن دست راست کد 108

جدید
ارسال سراسری
۱۲۱,۶۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند آتل دار با زاویه فانکشنال C.T.S پاک سمن کد 052 دست راست

مچ بند آتل دار با زاویه فانکشنال C.T.S پاک سمن کد 052 دست راست

۲۴
ارسال سراسری
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن کد 052 دست چپ

مچ بند آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن کد 052 دست چپ

۳۲
ارسال سراسری
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند طبی قابل تنظیم پاک سمن کد 009

مچ بند طبی قابل تنظیم پاک سمن کد 009

۳۷
ارسال سراسری
۵۱,۲۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
20%
مچ شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 067 دست راست

مچ شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 067 دست راست

جدید
ارسال سراسری
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
20%
مچ بند طبی نئوپرنی با استرپ برند پاک سمن کد 090

مچ بند طبی نئوپرنی با استرپ برند پاک سمن کد 090

۲۳
ارسال سراسری
۶۱,۶۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
20%
گردن بند طبی سخت کد 002 برند پاک سمن

گردن بند طبی سخت کد 002 برند پاک سمن

۱۱
ارسال سراسری
۱۳۸,۴۰۰ تومان
۱۷۳,۰۰۰ تومان
25%
گردن بند طبی سخت چانه دار پاک سمن کد 039

گردن بند طبی سخت چانه دار پاک سمن کد 039

۱۵
ارسال سراسری
۱۴۵,۵۰۰ تومان
۱۹۴,۰۰۰ تومان
20%
گردن بند طبی نرم آتل دار پاک سمن کد 003

گردن بند طبی نرم آتل دار پاک سمن کد 003

۲۰
ارسال سراسری
۸۷,۲۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
Email Subscribe

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق