کالای پزشکی

18%
ران بند طبی نئوپرنی با استرپ پاک سمن کد 122

ران بند طبی نئوپرنی با استرپ پاک سمن کد 122

جدید
ارسال سراسری
۸۱,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
18%
ران بند طبی نئوپرنی پاک سمن کد 089

ران بند طبی نئوپرنی پاک سمن کد 089

جدید
ارسال سراسری
۷۲,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
18%
کفی طبی مولتی پد (پلی یورتان) پاک سمن کد 136

کفی طبی مولتی پد (پلی یورتان) پاک سمن کد 136

جدید
ارسال سراسری
۶۶,۴۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
18%
کفی طبی با روی جیر پاک سمن کد 100

کفی طبی با روی جیر پاک سمن کد 100

جدید
ارسال سراسری
۵۹,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
18%
کفی طبی پنجه دار سیلیکونی پاک سمن کد 093

کفی طبی پنجه دار سیلیکونی پاک سمن کد 093

جدید
ارسال سراسری
۲۴۴,۰۰۰ تومان
۲۹۴,۵۰۰ تومان
20%
پد خار پاشنه طبی سیلیکونی پاک سمن کد 092

پد خار پاشنه طبی سیلیکونی پاک سمن کد 092

جدید
ارسال سراسری
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
18%
پد خار پاشنه طبی پاک سمن کد 033

پد خار پاشنه طبی پاک سمن کد 033

جدید
ارسال سراسری
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
18%
آرنج بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن کد 135

آرنج بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن کد 135

جدید
ارسال سراسری
۵۹,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
18%
آرنج بند نئوپرنی پد دار پاک سمن کد 123

آرنج بند نئوپرنی پد دار پاک سمن کد 123

جدید
ارسال سراسری
۶۶,۴۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
18%
آرنج بند طبی نانو پاک سمن کد 119

آرنج بند طبی نانو پاک سمن کد 119

جدید
ارسال سراسری
۶۲,۳۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
18%
شانه بازوبند نئوپرنی پاک سمن کد 111

شانه بازوبند نئوپرنی پاک سمن کد 111

جدید
ارسال سراسری
۹۴,۳۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
18%
شانه بازوبند طبی یک طرفه پاک سمن کد 048

شانه بازوبند طبی یک طرفه پاک سمن کد 048

جدید
ارسال سراسری
۶۱,۵۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
18%
آرنج بند طبی (با قابلیت تنظیم فشار) پاک سمن کد 047

آرنج بند طبی (با قابلیت تنظیم فشار) پاک سمن کد 047

جدید
ارسال سراسری
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
18%
کتف بند یک طرفه راست و چپ پاک سمن کد 006

کتف بند یک طرفه راست و چپ پاک سمن کد 006

جدید
ارسال سراسری
۷۷,۹۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
18%
قوزک بند نئوپرنی ساده پاک سمن کد 129

قوزک بند نئوپرنی ساده پاک سمن کد 129

جدید
ارسال سراسری
۵۳,۳۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
18%
قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن کد 128

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن کد 128

جدید
ارسال سراسری
۵۶,۵۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
18%
قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 088

قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 088

جدید
ارسال سراسری
۹۸,۴۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
18%
قوزک بند طبی لیگامانی پاک سمن کد 041

قوزک بند طبی لیگامانی پاک سمن کد 041

جدید
ارسال سراسری
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
18%
قوزک بند لیگامانی حوله ای پاک سمن کد 037

قوزک بند لیگامانی حوله ای پاک سمن کد 037

جدید
ارسال سراسری
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
18%
قوزک بند طبی حوله ای پاک سمن کد 031

قوزک بند طبی حوله ای پاک سمن کد 031

جدید
ارسال سراسری
۴۵,۹۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
18%
قوزک بند طبی الاستیک پاک سمن کد 030

قوزک بند طبی الاستیک پاک سمن کد 030

جدید
ارسال سراسری
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
19%
شکم بند رینگی منفذ دار پاک سمن کد 152

شکم بند رینگی منفذ دار پاک سمن کد 152

جدید
ارسال سراسری
۴۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
19%
کمربند طبی پد دار منفذ دار پاک سمن کد 148

کمربند طبی پد دار منفذ دار پاک سمن کد 148

جدید
ارسال سراسری
۱۵۰,۶۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
19%
کمر بند طبی نرم منفذ دار پاک سمن کد 147

کمر بند طبی نرم منفذ دار پاک سمن کد 147

جدید
ارسال سراسری
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
19%
کمر بند طبی سخت منفذ دار پاک سمن کد 146

کمر بند طبی سخت منفذ دار پاک سمن کد 146

جدید
ارسال سراسری
۱۵۰,۶۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
19%
شکم بند تمام کش پل دار منفذ دار پاک سمن کد 145

شکم بند تمام کش پل دار منفذ دار پاک سمن کد 145

جدید
ارسال سراسری
۸۸,۲۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
19%
شکم بند تمام کش منفذ دار پاک سمن کد 144

شکم بند تمام کش منفذ دار پاک سمن کد 144

جدید
ارسال سراسری
۸۵,۸۰۰ تومان
۱۰۶,۰۰۰ تومان
19%
کمربند طبی پد دار پاک سمن کد 141

کمربند طبی پد دار پاک سمن کد 141

جدید
ارسال سراسری
۱۵۰,۶۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
19%
کمربند طبی نرم آتل دار (با کش الاستیک) پاک سمن کد 140

کمربند طبی نرم آتل دار (با کش الاستیک) پاک سمن کد 140

جدید
ارسال سراسری
۱۴۵,۹۰۰ تومان
۱۷۸,۰۰۰ تومان
19%
شکم بند طبی سخت آتل دار (با کش الاستیک) پاک سمن کد 139

شکم بند طبی سخت آتل دار (با کش الاستیک) پاک سمن کد 139

جدید
ارسال سراسری
۱۵۸,۷۰۰ تومان
۱۹۶,۰۰۰ تومان
19%
شکم بند طبی تمام کش آتل دار (پس از جراحی) پاک سمن کد 138

شکم بند طبی تمام کش آتل دار (پس از جراحی) پاک سمن کد 138

جدید
ارسال سراسری
۱۲۸,۷۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
19%
شکم بند قابل تنظیم تمام کش پاک سمن کد 137

شکم بند قابل تنظیم تمام کش پاک سمن کد 137

جدید
ارسال سراسری
۱۲۱,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
19%
کمربند طبی سخت با کش پهن پاک سمن کد 125

کمربند طبی سخت با کش پهن پاک سمن کد 125

جدید
ارسال سراسری
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
19%
کمربند طبی سخت نئوپرنی پاک سمن کد 117

کمربند طبی سخت نئوپرنی پاک سمن کد 117

جدید
ارسال سراسری
۲۰۲,۵۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
18%
شکم بند طبی ساده پاک سمن کد 064

شکم بند طبی ساده پاک سمن کد 064

جدید
ارسال سراسری
۳۹,۳۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
18%
شکم بند طبی موهری پاک سمن کد 063

شکم بند طبی موهری پاک سمن کد 063

جدید
ارسال سراسری
۳۹,۳۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
18%
شکم بند حوله ای پاک سمن کد 062

شکم بند حوله ای پاک سمن کد 062

جدید
ارسال سراسری
۴۱,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
18%
گرم کن کلیه پشمی قابل تنظیم پاک سمن کد 021

گرم کن کلیه پشمی قابل تنظیم پاک سمن کد 021

جدید
ارسال سراسری
۸۹,۳۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
18%
گرم کن کلیه پشمی پاک سمن کد 020

گرم کن کلیه پشمی پاک سمن کد 020

جدید
ارسال سراسری
۷۷,۹۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
18%
کمربند طبی سخت با (آتل پلی آمید) پاک سمن کد 019

کمربند طبی سخت با (آتل پلی آمید) پاک سمن کد 019

جدید
ارسال سراسری
۱۵۲,۵۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
18%
کمربند طبی نرم با (آتل پلی پروپیلن) پاک سمن کد 018

کمربند طبی نرم با (آتل پلی پروپیلن) پاک سمن کد 018

جدید
ارسال سراسری
۱۲۹,۵۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
19%
شکم بند طبی قابل تنظیم پاک سمن کد 014

شکم بند طبی قابل تنظیم پاک سمن کد 014

جدید
ارسال سراسری
۸۵,۸۰۰ تومان
۱۰۶,۰۰۰ تومان
18%
قوز بند آتل دار با کش منفذ دار پاک سمن کد 156

قوز بند آتل دار با کش منفذ دار پاک سمن کد 156

۲
ارسال سراسری
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
18%
حمایت کننده قفسه سینه پد دار پاک سمن کد 154

حمایت کننده قفسه سینه پد دار پاک سمن کد 154

جدید
ارسال سراسری
۶۶,۴۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
18%
حمایت کننده قفسه سینه منفذ دار کد 151

حمایت کننده قفسه سینه منفذ دار کد 151

جدید
ارسال سراسری
۵۸,۲۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
18%
بانداژ ترقوه پاک سمن کد 143

بانداژ ترقوه پاک سمن کد 143

جدید
ارسال سراسری
۵۹,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
18%
حمایت کننده قفسه سینه پاک سمن کد 078

حمایت کننده قفسه سینه پاک سمن کد 078

جدید
ارسال سراسری
۵۸,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
16%
قوزبند کمربند طبی پل دار پاک سمن کد 042

قوزبند کمربند طبی پل دار پاک سمن کد 042

جدید
ارسال سراسری
۲۰۱,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
18%
قوزبند نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 012

قوزبند نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 012

جدید
ارسال سراسری
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۸۲,۵۰۰ تومان
19%
زانوبند کشکک بسته منفذ دار پاک سمن کد 150

زانوبند کشکک بسته منفذ دار پاک سمن کد 150

جدید
ارسال سراسری
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
19%
زانوبند نئوپرنی مفصل دار پاک سمن کد 134

زانوبند نئوپرنی مفصل دار پاک سمن کد 134

جدید
ارسال سراسری
۱۷۸,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان
20%
ساق بند طبی (طرح کبریتی) پاک سمن کد 038

ساق بند طبی (طرح کبریتی) پاک سمن کد 038

۱
ارسال سراسری
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
17%
زانوبند کشکک باز پاک سمن کد 026

زانوبند کشکک باز پاک سمن کد 026

جدید
ارسال سراسری
۵۶,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
20%
ساق بند الاستیک پاک سمن کد 028

ساق بند الاستیک پاک سمن کد 028

جدید
ارسال سراسری
۳۸,۴۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
19%
زانوبند نئوپرنی کشکک باز پاک سمن کد 116

زانوبند نئوپرنی کشکک باز پاک سمن کد 116

جدید
ارسال سراسری
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
20%
فتق بند یک طرفه دو طرفه پاک سمن کد 059

فتق بند یک طرفه دو طرفه پاک سمن کد 059

جدید
ارسال سراسری
۶۱,۶۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
20%
ساق بند طبی (طرح سوئیسی) پاک سمن کد 072

ساق بند طبی (طرح سوئیسی) پاک سمن کد 072

جدید
ارسال سراسری
۳۹,۲۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
19%
زانوبند نئوپرنی چهار فنره پاک سمن کد 085

زانوبند نئوپرنی چهار فنره پاک سمن کد 085

جدید
ارسال سراسری
۱۳۶,۰۰۰ تومان
۱۶۸,۰۰۰ تومان
18%
زانوبند ساده پشمی (با تنظیم فشار) پاک سمن کد 043

زانوبند ساده پشمی (با تنظیم فشار) پاک سمن کد 043

۱
ارسال سراسری
۴۱,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
16%
کف بند شست دار نئوپرنی پاک سمن کد 126

کف بند شست دار نئوپرنی پاک سمن کد 126

جدید
ارسال سراسری
۴۵,۳۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
17%
زانوبند طبی کشکک بسته پاک سمن کد 027

زانوبند طبی کشکک بسته پاک سمن کد 027

جدید
ارسال سراسری
۵۶,۴۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
17%
کف بند طبی نانو پاک سمن کد 120

کف بند طبی نانو پاک سمن کد 120

جدید
ارسال سراسری
۳۶,۵۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
17%
زانوبند طبی نئوپرنی ساده پاک سمن کد 097

زانوبند طبی نئوپرنی ساده پاک سمن کد 097

جدید
ارسال سراسری
۱۰۵,۴۰۰ تومان
۱۲۷,۰۰۰ تومان
15%
آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی پاک سمن کد 051

آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی پاک سمن کد 051

جدید
ارسال سراسری
۶۹,۷۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
16%
زانوبند کشکک باز منفذ دار پاک سمن کد 149

زانوبند کشکک باز منفذ دار پاک سمن کد 149

جدید
ارسال سراسری
۵۷,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
17%
آویز دست گردنی پاک سمن کد 013

آویز دست گردنی پاک سمن کد 013

جدید
ارسال سراسری
۶۳,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
14%
کف بند طبی دست الاستیک پاک سمن کد 010

کف بند طبی دست الاستیک پاک سمن کد 010

جدید
ارسال سراسری
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
14%
مچ کف بند نئوپرنی شست دار پاک سمن کد 127

مچ کف بند نئوپرنی شست دار پاک سمن کد 127

جدید
ارسال سراسری
۶۲,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
18%
پد خار پاشنه منزل طبی پاک سمن کد 087

پد خار پاشنه منزل طبی پاک سمن کد 087

جدید
ارسال سراسری
۳۸,۵۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
18%
پاشنه پوش طبی پاک سمن کد 032

پاشنه پوش طبی پاک سمن کد 032

جدید
ارسال سراسری
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
17%
زانوبند ایموبلایزر (ثابت کننده زانو) پاک سمن کد 086

زانوبند ایموبلایزر (ثابت کننده زانو) پاک سمن کد 086

جدید
ارسال سراسری
۲۷۶,۰۰۰ تومان
۳۳۳,۰۰۰ تومان
17%
ساق بند حوله ای مخروطی پاک سمن کد 112

ساق بند حوله ای مخروطی پاک سمن کد 112

جدید
ارسال سراسری
۴۴,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
17%
ساق بند حوله ای پاک سمن کد 029

ساق بند حوله ای پاک سمن کد 029

جدید
ارسال سراسری
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
28%
زانوبند الاستیک ژاکارد پاک سمن کد 130

زانوبند الاستیک ژاکارد پاک سمن کد 130

جدید
ارسال سراسری
۵۲,۵۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
15%
جوراب واریس نانو پاک سمن کد 121

جوراب واریس نانو پاک سمن کد 121

جدید
ارسال سراسری
۹۷,۷۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
15%
حمایت کننده نئوپرنی مچ دست کد 162

حمایت کننده نئوپرنی مچ دست کد 162

جدید
ارسال سراسری
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
17%
کفش گچ طبی پاک سمن کد 102

کفش گچ طبی پاک سمن کد 102

جدید
ارسال سراسری
۳۶,۵۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
17%
کمربند طبی کار پاک سمن کد 076

کمربند طبی کار پاک سمن کد 076

جدید
ارسال سراسری
۱۰۹,۵۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
20%
شکم بند دوران بارداری پاک سمن کد 016

شکم بند دوران بارداری پاک سمن کد 016

جدید
ارسال سراسری
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
17%
شکم بند طبی لاغری پاک سمن کد 017

شکم بند طبی لاغری پاک سمن کد 017

جدید
ارسال سراسری
۱۰۷,۹۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
18%
قوزبند طبی الاستیک (کتف بند) پاک سمن کد 005

قوزبند طبی الاستیک (کتف بند) پاک سمن کد 005

جدید
ارسال سراسری
۸۱,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
19%
شکم بند تمام کش پل دار طبی پاک سمن کد 015

شکم بند تمام کش پل دار طبی پاک سمن کد 015

جدید
ارسال سراسری
۸۸,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
19%
فتق بند یک طرفه طبی پاک سمن کد 022

فتق بند یک طرفه طبی پاک سمن کد 022

جدید
ارسال سراسری
۴۴,۵۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
15%
هدبند حوله ای طبی پاک سمن کد 001

هدبند حوله ای طبی پاک سمن کد 001

جدید
ارسال سراسری
۲۰,۴۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
20%
قوزبند طبی پل دار پاک سمن کد 004

قوزبند طبی پل دار پاک سمن کد 004

۲
ارسال سراسری
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
17%
فتق بند دو طرفه پاک سمن کد 023

فتق بند دو طرفه پاک سمن کد 023

جدید
ارسال سراسری
۴۹,۸۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
15%
آویز دست شانه ای پاک سمن کد 071

آویز دست شانه ای پاک سمن کد 071

جدید
ارسال سراسری
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
16%
پد متا تارس پاک سمن کد 131

پد متا تارس پاک سمن کد 131

جدید
ارسال سراسری
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
16%
لاانگشتی سیلیکونی پاک سمن کد 096

لاانگشتی سیلیکونی پاک سمن کد 096

جدید
ارسال سراسری
۲۷,۷۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
16%
لاانگشتی PVC پاک سمن کد 036

لاانگشتی PVC پاک سمن کد 036

جدید
ارسال سراسری
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
13%
چشم بند طبی پاک سمن کد 504

چشم بند طبی پاک سمن کد 504

۳
ارسال سراسری
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
14%
جوراب واریس جودون پاک سمن کد 113

جوراب واریس جودون پاک سمن کد 113

جدید
ارسال سراسری
۶۷,۹۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
19%
شکم بند بارداری تحتانی پاک سمن کد 099

شکم بند بارداری تحتانی پاک سمن کد 099

جدید
ارسال سراسری
۵۸,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
18%
شکم بند طبی لاغری نئوپرنی پاک سمن کد 098

شکم بند طبی لاغری نئوپرنی پاک سمن کد 098

جدید
ارسال سراسری
۱۵۴,۰۰۰ تومان
۱۸۸,۰۰۰ تومان
10%
آتل انگشت پاک سمن کد 054

آتل انگشت پاک سمن کد 054

۱
ارسال سراسری
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
24%
کیسه آب گرم سیلیکونی سایز بزرگ

کیسه آب گرم سیلیکونی سایز بزرگ

جدید
ارسال سراسری
۱۶,۸۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
39%
کیسه آب گرم برزنتی سایز کوچک

کیسه آب گرم برزنتی سایز کوچک

جدید
ارسال سراسری
۹,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
23%
مچ بند طبی حوله ای پاک سمن کد 008

مچ بند طبی حوله ای پاک سمن کد 008

جدید
ارسال سراسری
۲۰,۵۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
23%
مچ بند طبی الاستیک پاک سمن کد 007

مچ بند طبی الاستیک پاک سمن کد 007

جدید
ارسال سراسری
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
23%
شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 053

شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 053

جدید
ارسال سراسری
۴۲,۳۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
22%
شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 110

شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 110

جدید
ارسال سراسری
۵۱,۵۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
23%
مچ شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 067 دست چپ

مچ شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 067 دست چپ

جدید
ارسال سراسری
۵۱,۶۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
22%
مچ شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 109 دست راست

مچ شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 109 دست راست

جدید
ارسال سراسری
۶۸,۶۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
22%
مچ شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 109 دست چپ

مچ شست بند طبی نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد 109 دست چپ

جدید
ارسال سراسری
۶۸,۶۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
23%
کف بند طبی شست دار پاک سمن کد 079

کف بند طبی شست دار پاک سمن کد 079

جدید
ارسال سراسری
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
23%
مچ بند نئوپرنی آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن دست چپ کد 108

مچ بند نئوپرنی آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن دست چپ کد 108

جدید
ارسال سراسری
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
23%
مچ بند نئوپرنی آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن دست راست کد 108

مچ بند نئوپرنی آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن دست راست کد 108

جدید
ارسال سراسری
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
23%
مچ بند آتل دار بلند فانکشنال پاک سمن کد 056 دست راست

مچ بند آتل دار بلند فانکشنال پاک سمن کد 056 دست راست

جدید
ارسال سراسری
۴۸,۵۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
23%
مچ بند آتل دار بلند فانکشنال پاک سمن کد 056 دست چپ

مچ بند آتل دار بلند فانکشنال پاک سمن کد 056 دست چپ

جدید
ارسال سراسری
۴۸,۵۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
26%
دستگاه بخور سرد طرح لامپ

دستگاه بخور سرد طرح لامپ

۱۱
ارسال سراسری
۵۹,۲۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
23%
مچ بند آتل دار با زاویه فانکشنال C.T.S پاک سمن کد 052 دست راست

مچ بند آتل دار با زاویه فانکشنال C.T.S پاک سمن کد 052 دست راست

جدید
ارسال سراسری
۴۸,۵۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
23%
مچ بند آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن کد 052 دست چپ

مچ بند آتل دار فانکشنال C.T.S پاک سمن کد 052 دست چپ

جدید
ارسال سراسری
۴۸,۵۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
23%
مچ بند طبی قابل تنظیم پاک سمن کد 009

مچ بند طبی قابل تنظیم پاک سمن کد 009

جدید
ارسال سراسری
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۲,۵۰۰ تومان
40%
کیسه آب گرم سیلیکونی سایز کوچک

کیسه آب گرم سیلیکونی سایز کوچک

۳۸
ارسال سراسری
۹,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
23%
مچ شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 067 دست راست

مچ شست بند طبی آتل دار پاک سمن کد 067 دست راست

جدید
ارسال سراسری
۵۱,۶۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
24%
مچ بند طبی نئوپرنی با استرپ برند پاک سمن کد 090

مچ بند طبی نئوپرنی با استرپ برند پاک سمن کد 090

جدید
ارسال سراسری
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
23%
گردن بند طبی سخت کد 002 برند پاک سمن

گردن بند طبی سخت کد 002 برند پاک سمن

جدید
ارسال سراسری
۶۸,۵۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
25%
گردن بند طبی فیلادلفیا نای باز پاک سمن کد 114

گردن بند طبی فیلادلفیا نای باز پاک سمن کد 114

جدید
ارسال سراسری
۷۳,۵۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
28%
گردن بند طبی فیلادلفیا پاک سمن کد 069

گردن بند طبی فیلادلفیا پاک سمن کد 069

جدید
ارسال سراسری
۶۳,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
28%
گردن بند طبی سخت چانه دار پاک سمن کد 039

گردن بند طبی سخت چانه دار پاک سمن کد 039

جدید
ارسال سراسری
۷۱,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
25%
گردن بند طبی نرم پاک سمن کد 040

گردن بند طبی نرم پاک سمن کد 040

جدید
ارسال سراسری
۴۴,۲۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
25%
گردن بند طبی نرم آتل دار پاک سمن کد 003

گردن بند طبی نرم آتل دار پاک سمن کد 003

جدید
ارسال سراسری
۴۱,۲۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
27%
دستگاه بخور سرد Humidifier

دستگاه بخور سرد Humidifier

۱۵
ارسال سراسری
۱۹۷,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
28%
پوشینه (شورت بی اختیاری) بزرگسال هلپر

پوشینه (شورت بی اختیاری) بزرگسال هلپر

۴۹
ارسال سراسری
۳۴,۵۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
25%
ماساژور دلفینی مدل KL-99

ماساژور دلفینی مدل KL-99

۱۵
ارسال سراسری
۹۷,۵۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
25%
دستگاه بادکش طبی ۶ سر شلنگ دار رادمد RAD MED

دستگاه بادکش طبی ۶ سر شلنگ دار رادمد RAD MED

۸۰
ارسال سراسری
۲۶,۲۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
23%
بالش طبی اسنوز Snooz مدل Stress Zero

بالش طبی اسنوز Snooz مدل Stress Zero

۳
ارسال سراسری
۱۲۱,۶۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
24%
کیسه آب گرم عروسکی

کیسه آب گرم عروسکی

۴
ارسال سراسری
۷۲,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
Email Subscribe

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

logo-samandehi logo-enamad
تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق