مراکز ماساژ

40%
یک ساعت ماساژ روسی در خانه ماساژ آرامش

یک ساعت ماساژ روسی در خانه ماساژ آرامش

۷۷
بلوار پاسداران
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
50%
یک ساعت ماساژ درمانی در خانه ماساژ آرامش

یک ساعت ماساژ درمانی در خانه ماساژ آرامش

۲۶
بلوار پاسداران
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
40%
یک ساعت ماساژ درمانی پا و سیاتیک در خانه ماساژ آرامش

یک ساعت ماساژ درمانی پا و سیاتیک در خانه ماساژ آرامش

۳
بلوار پاسداران
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
50%
ماساژ کف پا در خانه ماساژ آرامش

ماساژ کف پا در خانه ماساژ آرامش

۸۷
بلوار پاسداران
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
50%
ماساژ صورت در خانه ماساژ آرامش

ماساژ صورت در خانه ماساژ آرامش

۳
بلوار پاسداران
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
50%
یک ساعت ماساژ ریلکسیشن در خانه ماساژ آرامش

یک ساعت ماساژ ریلکسیشن در خانه ماساژ آرامش

۱۰۲
بلوار پاسداران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
40%
پکیج حرفه ای پاکسازی ویژه بانوان در خانه ماساژ آرامش

پکیج حرفه ای پاکسازی ویژه بانوان در خانه ماساژ آرامش

۲۳۳
بلوار پاسداران
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
35%
ماساژ ویژه ترکیبی از ۳ ماساژ فوق العاده در خانه ماساژ آرامش

ماساژ ویژه ترکیبی از ۳ ماساژ فوق العاده در خانه ماساژ آرامش

۱۰۲۸
بلوار پاسداران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
40%
ماساژ سوئدی با روغن های معطر گیاهی در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سوئدی با روغن های معطر گیاهی در خانه ماساژ آرامش

۱۵۹
بلوار پاسداران
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
35%
ماساژ تایلندی توسط متخصصین ماساژ در خانه ماساژ آرامش

ماساژ تایلندی توسط متخصصین ماساژ در خانه ماساژ آرامش

۱۰۱
بلوار پاسداران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
25%
اندامی زیبا با پکیج ۱۰ جلسه ای ماساژ لاغری در خانه ماساژ آرامش

اندامی زیبا با پکیج ۱۰ جلسه ای ماساژ لاغری در خانه ماساژ آرامش

۱۵۲
بلوار پاسداران
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
35%
ماساژ سنگ داغ حرفه ای در خانه ماساژ آرامش

ماساژ سنگ داغ حرفه ای در خانه ماساژ آرامش

۲۰۳
بلوار پاسداران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
50%
30 دقیقه ماساژ ویژه بانوان در مرکز لیزر مولیز

30 دقیقه ماساژ ویژه بانوان در مرکز لیزر مولیز

۲
فرهنگ شهر
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
30%
ماساژ کل بدن Full Body در مرکز سلامت نگر الوند

ماساژ کل بدن Full Body در مرکز سلامت نگر الوند

۱۲۲
معالی اباد
۳۹,۲۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
30%
ماساژ صورت یا پا در مرکز سلامت نگر الوند

ماساژ صورت یا پا در مرکز سلامت نگر الوند

۸۰
معالی اباد
۳۹,۲۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
50%
ماساژ ترکیبی هفت سبک در مرکز ماساژ مایورا

ماساژ ترکیبی هفت سبک در مرکز ماساژ مایورا

۹
معالی آباد
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
33%
۳۰ دقیقه ماساژ ریلکسی با روغن های گیاهی در مرکز زیبایی مولیز

۳۰ دقیقه ماساژ ریلکسی با روغن های گیاهی در مرکز زیبایی مولیز

۹۵
فرهنگ شهر
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
50%
آرامش و درمان درد با یک ساعت ماساژ در مرکز زیبایی و ماساژ حس خوب

آرامش و درمان درد با یک ساعت ماساژ در مرکز زیبایی و ماساژ حس خوب

۷۵
چهار راه خلدبرین
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
Email Subscribe

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق