20%
سیب زمینی، اسنک، پاستا و سالاد با طعم و مزه متفاوت در ساندویچ اسفناج

سیب زمینی، اسنک، پاستا و سالاد با طعم و مزه متفاوت در ساندویچ اسفناج

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

20%
ساندویچ و هات داگ های ویژه در ساندویچ اسفناج

ساندویچ و هات داگ های ویژه در ساندویچ اسفناج

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۷,۶۰۰ تومان

30%
سفارش از منوی ساندویچ های فست فود شب چره پلاس

سفارش از منوی ساندویچ های فست فود شب چره پلاس

۱۰,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

30%
سفارش از منوی پیتزاهای فست فود شب چره پلاس

سفارش از منوی پیتزاهای فست فود شب چره پلاس

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۵,۴۰۰ تومان

30%
دورهمی با یک شام خوشمزه در فست فود رکسان

دورهمی با یک شام خوشمزه در فست فود رکسان

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

25%
انواع برگر، پیتزا، هات داگ و سینی‌های دو نفره فست فود مهرداد برگر

انواع برگر، پیتزا، هات داگ و سینی‌های دو نفره فست فود مهرداد برگر

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

30%
سفارش از منوی ساندویچ فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی ساندویچ فست فود شاورما قصردشت

۲۶,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۰۰ تومان

30%
سفارش از منوی پیش غذاهای فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی پیش غذاهای فست فود شاورما قصردشت

۱۲,۰۰۰ تومان

۸,۴۰۰ تومان

30%
سفارش از منوی پیتزاهای خوشمزه فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی پیتزاهای خوشمزه فست فود شاورما قصردشت

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۰,۱۰۰ تومان

40%
غذاهای چینی سیچوان و فراید در فست فود بین المللی بابا علی

غذاهای چینی سیچوان و فراید در فست فود بین المللی بابا علی

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۳,۲۰۰ تومان

30%
سفارش از منوی فست فود و پاچینی امیر

سفارش از منوی فست فود و پاچینی امیر

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱,۲۰۰ تومان

20%
سفارش از منوی ساندویچ و برگرهای فست فود مانا 

سفارش از منوی ساندویچ و برگرهای فست فود مانا 

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

40%
سفارش از غذاهای متنوع و لذیذ فست فود دریایی برقه به صورت منو باز

سفارش از غذاهای متنوع و لذیذ فست فود دریایی برقه به صورت منو باز

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

30%
سفارش از منوی سوسیس و کراکف فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی سوسیس و کراکف فست فود شاورما قصردشت

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۷,۵۰۰ تومان

30%
ساندویچ فیله استیک و هات داگ ویژه فست فود بین المللی بابا علی

ساندویچ فیله استیک و هات داگ ویژه فست فود بین المللی بابا علی

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۵,۴۰۰ تومان

20%
سفارش پیش غذا و سالاد از فست فود مانا

سفارش پیش غذا و سالاد از فست فود مانا

۱۲,۰۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

20%
لحظاتی دلنشین و آرام با سفارش پیتزاهای ایتالیایی و امریکایی از فست فود مانا 

لحظاتی دلنشین و آرام با سفارش پیتزاهای ایتالیایی و امریکایی از فست فود مانا 

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

40%
پاستاهای خاص فست فود بین المللی بابا علی

پاستاهای خاص فست فود بین المللی بابا علی

۲۴,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

27%
انواع هات داگ و ساندویچ در فست فود و پاچینی دو مزه

انواع هات داگ و ساندویچ در فست فود و پاچینی دو مزه

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰ تومان

27%
سفارش از منوی متنوع پیتزاهای فست فود و پاچینی دو مزه

سفارش از منوی متنوع پیتزاهای فست فود و پاچینی دو مزه

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰ تومان

27%
پاچینی و مرغ کنتاکی در فست فود و پاچینی دو مزه

پاچینی و مرغ کنتاکی در فست فود و پاچینی دو مزه

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵,۵۰۰ تومان

27%
سفارش از منو برگرهای فست فود و پاچینی دو مزه

سفارش از منو برگرهای فست فود و پاچینی دو مزه

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۳,۸۰۰ تومان

20%
سفارش از منوی ساندویچ و هات داگ های فوق العاده استریت فود (Street food)

سفارش از منوی ساندویچ و هات داگ های فوق العاده استریت فود (Street food)

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

25%
سفارش از ساندویچ ها و سالادهای کافی شاپ فرست کاپ

سفارش از ساندویچ ها و سالادهای کافی شاپ فرست کاپ

۸,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

20%
سفارش از منوی برگرهای خوشمزه در فست فود استریت (street food)

سفارش از منوی برگرهای خوشمزه در فست فود استریت (street food)

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۴,۰۰۰ تومان

40%
پیتزاهای رنگارنگ و خوشمزه فست فود بین المللی بابا علی

پیتزاهای رنگارنگ و خوشمزه فست فود بین المللی بابا علی

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

30%
ساندویچ ها و خوراک‌های دلچسب فست فود گاردن برگر شیراز

ساندویچ ها و خوراک‌های دلچسب فست فود گاردن برگر شیراز

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۴,۷۰۰ تومان

30%
برگرهای خوش طعم و تخصصی گاردن برگر شیراز

برگرهای خوش طعم و تخصصی گاردن برگر شیراز

۲۶,۰۰۰ تومان

۱۸,۲۰۰ تومان

30%
سفارش از منوی خوراک های فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی خوراک های فست فود شاورما قصردشت

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۰۰ تومان

30%
سفارش از منوی برگرهای فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی برگرهای فست فود شاورما قصردشت

۲۵,۵۰۰ تومان

۱۷,۸۰۰ تومان

40%
سالاد یونانی و فطایر؛ پیش غذای خوشمزه فست فود بین المللی بابا علی

سالاد یونانی و فطایر؛ پیش غذای خوشمزه فست فود بین المللی بابا علی

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

35%
تجریه یک شام خاطره انگیز در پیتزا ورنا

تجریه یک شام خاطره انگیز در پیتزا ورنا

۲۷,۰۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

30%
سفارش از منوی سوخاری های دلچسب فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی سوخاری های دلچسب فست فود شاورما قصردشت

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۱,۷۰۰ تومان

25%
پاستا و پیتزای ایتالیایی در فست فود دایس

پاستا و پیتزای ایتالیایی در فست فود دایس

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

20%
پیتزاهای خوشمزه را از فست فود مستر بورک سفارش دهید

پیتزاهای خوشمزه را از فست فود مستر بورک سفارش دهید

۳۶,۰۰۰ تومان

۲۸,۸۰۰ تومان

20%
ساندویچ های لذیذ در فست فود مستر بورک

ساندویچ های لذیذ در فست فود مستر بورک

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۱,۲۰۰ تومان

25%
سفارش از فست فودهای خوش طعم و لذیذ ادی برگر Edii Burger

سفارش از فست فودهای خوش طعم و لذیذ ادی برگر Edii Burger

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

30%
سفارش از منوی ویژه شاورما در فست فود شاورما قصردشت

سفارش از منوی ویژه شاورما در فست فود شاورما قصردشت

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۹۰۰ تومان

25%
نوشیدنی های گرم و دلچسب کافه طالبی

نوشیدنی های گرم و دلچسب کافه طالبی

۷,۰۰۰ تومان

۵,۲۰۰ تومان

Email Subscribe

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

logo-samandehi logo-enamad
تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق