ظروف مسی

18%
فرغون مسی دکوری در دو سایز

فرغون مسی دکوری در دو سایز

۸
ارسال سراسری
۸۳,۰۰۰ تومان
۱۰۱,۰۰۰ تومان
24%
قهوه جوش مسی چکشی دسته چوبی در سه سایز

قهوه جوش مسی چکشی دسته چوبی در سه سایز

جدید
ارسال سراسری
۲۲۴,۰۰۰ تومان
۲۹۴,۰۰۰ تومان
21%
قهوه جوش مسی چکشی دسته چوبی سایز 3 (کوچک)

قهوه جوش مسی چکشی دسته چوبی سایز 3 (کوچک)

جدید
ارسال سراسری
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
14%
چراغ علاءالدین مسی کوچک

چراغ علاءالدین مسی کوچک

۱
ارسال سراسری
۲۳۱,۰۰۰ تومان
۲۶۸,۰۰۰ تومان
30%
میوه خوری لب کنگره مسی طرح گل ریز

میوه خوری لب کنگره مسی طرح گل ریز

۵
ارسال سراسری
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۵۴۲,۰۰۰ تومان
30%
میوه خوری لب کنگره مسی طرح گل ریز

میوه خوری لب کنگره مسی طرح گل ریز

۶
ارسال سراسری
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۵۴۲,۰۰۰ تومان
20%
ست کتری قوری مسی دو درب دسته برنجی

ست کتری قوری مسی دو درب دسته برنجی

جدید
ارسال سراسری
۳۲۶,۰۰۰ تومان
۴۰۷,۰۰۰ تومان
18%
کره خوری بدون پایه مسی طرح گل ریز 

کره خوری بدون پایه مسی طرح گل ریز 

۱
ارسال سراسری
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
18%
کره خوری پایه دار مسی طرح گل ریز 

کره خوری پایه دار مسی طرح گل ریز 

۲
ارسال سراسری
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۲۰۸,۰۰۰ تومان
19%
قندان پایه دار مسی طرح گل ریز

قندان پایه دار مسی طرح گل ریز

جدید
ارسال سراسری
۱۲۷,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۰۰۰ تومان
18%
کاسه سه پایه مسی کوچک طرح گل ریز

کاسه سه پایه مسی کوچک طرح گل ریز

۷
ارسال سراسری
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۵۰۰ تومان
18%
کاسه سه پایه مسی بزرگ طرح گل ریز

کاسه سه پایه مسی بزرگ طرح گل ریز

۳
ارسال سراسری
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
23%
آجیل خوری مسی کوچک طرح گل ریز

آجیل خوری مسی کوچک طرح گل ریز

جدید
ارسال سراسری
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۰۰۰ تومان
23%
آجیل خوری مسی متوسط طرح گل ریز

آجیل خوری مسی متوسط طرح گل ریز

۱
ارسال سراسری
۱۴۱,۶۰۰ تومان
۱۸۴,۰۰۰ تومان
21%
شیرینی خوری مسی سه طبقه گل ریز

شیرینی خوری مسی سه طبقه گل ریز

۳
ارسال سراسری
۳۸۳,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
13%
پارچ مسی چکشی طرح اردک

پارچ مسی چکشی طرح اردک

۱
ارسال سراسری
۲۸۹,۰۰۰ تومان
۳۳۲,۰۰۰ تومان
25%
قندان مسی سه پایه طرح ترمه پایه برنجی

قندان مسی سه پایه طرح ترمه پایه برنجی

جدید
ارسال سراسری
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
15%
قندان مسی چکشی اعلا بدون پایه طرح عثمانی

قندان مسی چکشی اعلا بدون پایه طرح عثمانی

جدید
ارسال سراسری
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۲۷,۰۰۰ تومان
16%
جا ادویه ای مسی سه تکه چکشی توپی استند دار

جا ادویه ای مسی سه تکه چکشی توپی استند دار

۴
ارسال سراسری
۲۷۸,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
24%
قوری مسی پیچی دسته برنجی

قوری مسی پیچی دسته برنجی

جدید
ارسال سراسری
۲۴۷,۰۰۰ تومان
۳۲۵,۰۰۰ تومان
10%
قابلمه مسی تیانچه طرح راسته سایز 3

قابلمه مسی تیانچه طرح راسته سایز 3

جدید
ارسال سراسری
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳۲۲,۰۰۰ تومان
18%
مرغ خوری سفینه ای بزرگ مسی

مرغ خوری سفینه ای بزرگ مسی

جدید
ارسال سراسری
۴۳۶,۰۰۰ تومان
۵۳۱,۰۰۰ تومان
15%
ست پذیرایی مسی طرح دیبا

ست پذیرایی مسی طرح دیبا

۲
ارسال سراسری
۹۹۸,۰۰۰ تومان
۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان
24%
ست 6 عددی لیوان مسی ترک طرح چکشی

ست 6 عددی لیوان مسی ترک طرح چکشی

۱
ارسال سراسری
۲۹۷,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
25%
ست پیاله ماست خوری مسی در 3 سایز

ست پیاله ماست خوری مسی در 3 سایز

جدید
ارسال سراسری
۳۳,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
24%
اسپند دود کن مسی طرح ترک

اسپند دود کن مسی طرح ترک

جدید
ارسال سراسری
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
13%
ست قوری و کتری مسی طرح گلابی

ست قوری و کتری مسی طرح گلابی

۲
ارسال سراسری
۴۵۳,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
27%
ست سه تایی جام مسی اعلا پایه دار

ست سه تایی جام مسی اعلا پایه دار

جدید
ارسال سراسری
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۲۷۳,۰۰۰ تومان
19%
میوه خوری مسی سه پایه چکشی سایز کوچک

میوه خوری مسی سه پایه چکشی سایز کوچک

جدید
ارسال سراسری
۲۸۳,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
19%
میوه خوری مسی سه پایه چکشی سایز بزرگ

میوه خوری مسی سه پایه چکشی سایز بزرگ

جدید
ارسال سراسری
۳۰۵,۰۰۰ تومان
۳۷۶,۰۰۰ تومان
26%
یک جفت جام مسی پایه دار سایز کوچک

یک جفت جام مسی پایه دار سایز کوچک

جدید
ارسال سراسری
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
26%
یک جفت جام مسی پایه دار سایز بزرگ

یک جفت جام مسی پایه دار سایز بزرگ

۳
ارسال سراسری
۱۵۷,۰۰۰ تومان
۲۱۲,۰۰۰ تومان
29%
اسپند دود کن مسی ساده

اسپند دود کن مسی ساده

۱
ارسال سراسری
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۰۱,۰۰۰ تومان
19%
اسپند دود کن مسی طرح خورشیدی

اسپند دود کن مسی طرح خورشیدی

جدید
ارسال سراسری
۸۳,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
20%
منقل مسی کوچک

منقل مسی کوچک

جدید
ارسال سراسری
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
14%
چراغ علاءالدین برنجی کوچک

چراغ علاءالدین برنجی کوچک

۱
ارسال سراسری
۲۲۹,۰۰۰ تومان
۲۶۶,۰۰۰ تومان
16%
ست پاسماوری مسی(جا ادویه ای مسی)

ست پاسماوری مسی(جا ادویه ای مسی)

۲
ارسال سراسری
۲۷۸,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
15%
کتری قوری مسی طرح توپی

کتری قوری مسی طرح توپی

جدید
ارسال سراسری
۳۹۹,۰۰۰ تومان
۴۶۹,۰۰۰ تومان
20%
ست 6 عددی بشقاب برنج خوری مسی طرح چکشی

ست 6 عددی بشقاب برنج خوری مسی طرح چکشی

جدید
ارسال سراسری
۴۸۶,۰۰۰ تومان
۶۰۶,۰۰۰ تومان
19%
ست 6 عددی بشقاب خورشت خوری مسی طرح گل ریز

ست 6 عددی بشقاب خورشت خوری مسی طرح گل ریز

جدید
ارسال سراسری
۴۹۸,۰۰۰ تومان
۶۱۸,۰۰۰ تومان
20%
ست 6 عددی بشقاب میوه خوری مسی طرح گل ریز

ست 6 عددی بشقاب میوه خوری مسی طرح گل ریز

۱
ارسال سراسری
۴۳۲,۰۰۰ تومان
۵۴۰,۰۰۰ تومان
19%
ست 6 عددی بشقاب برنج خوری مسی طرح گل ریز

ست 6 عددی بشقاب برنج خوری مسی طرح گل ریز

جدید
ارسال سراسری
۴۹۸,۰۰۰ تومان
۶۱۸,۰۰۰ تومان
18%
بشقاب برنج خوری مسی طرح چکشی

بشقاب برنج خوری مسی طرح چکشی

۱
ارسال سراسری
۸۳,۰۰۰ تومان
۱۰۱,۰۰۰ تومان
18%
بشقاب میوه خوری مسی طرح گل ریز

بشقاب میوه خوری مسی طرح گل ریز

۵
ارسال سراسری
۷۴,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18%
بشقاب برنج خوری مسی طرح گل ریز

بشقاب برنج خوری مسی طرح گل ریز

۲
ارسال سراسری
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۰۰۰ تومان
18%
بشقاب خورشت خوری مسی طرح گل ریز

بشقاب خورشت خوری مسی طرح گل ریز

جدید
ارسال سراسری
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۰۰۰ تومان
19%
ماهیتابه مسی نوزادی دسته دار

ماهیتابه مسی نوزادی دسته دار

۱
ارسال سراسری
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
16%
ست پذیرایی مسی لب کنگره ای

ست پذیرایی مسی لب کنگره ای

۱
ارسال سراسری
۹۳۲,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان
14%
آجیل خوری لب کنگره مسی

آجیل خوری لب کنگره مسی

جدید
ارسال سراسری
۲۱۴,۰۰۰ تومان
۲۴۸,۰۰۰ تومان
14%
شکلات خوری لب کنگره مسی

شکلات خوری لب کنگره مسی

۱
ارسال سراسری
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۲۰۸,۰۰۰ تومان
14%
میوه خوری لب کنگره مسی

میوه خوری لب کنگره مسی

۱
ارسال سراسری
۲۹۵,۰۰۰ تومان
۳۴۳,۰۰۰ تومان
14%
پارچ مسی چکشی طرح شیانچی

پارچ مسی چکشی طرح شیانچی

۱
ارسال سراسری
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۱۸۸,۰۰۰ تومان
21%
قهوه جوش مسی چکشی دسته چوبی سایز 2 (متوسط)

قهوه جوش مسی چکشی دسته چوبی سایز 2 (متوسط)

۵
ارسال سراسری
۷۸,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
20%
قهوه جوش مسی چکشی دسته چوبی سایز 1 (بزرگ)

قهوه جوش مسی چکشی دسته چوبی سایز 1 (بزرگ)

۲
ارسال سراسری
۸۸,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
25%
قهوه جوش مسی چکشی سایز 3

قهوه جوش مسی چکشی سایز 3

جدید
ارسال سراسری
۵۹,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
25%
قهوه جوش مسی چکشی سایز 2

قهوه جوش مسی چکشی سایز 2

۴
ارسال سراسری
۶۴,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
18%
لیوان مسی ترک طرح چکشی

لیوان مسی ترک طرح چکشی

۲
ارسال سراسری
۵۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
10%
ماهیتابه مسی دسته نسوز سایز 2

ماهیتابه مسی دسته نسوز سایز 2

۴
ارسال سراسری
۹۱,۰۰۰ تومان
۱۰۱,۰۰۰ تومان
10%
ماهیتابه مسی دسته نسوز سایز 1

ماهیتابه مسی دسته نسوز سایز 1

۳
ارسال سراسری
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
14%
شیرینی خوری لب کنگره مسی

شیرینی خوری لب کنگره مسی

۱
ارسال سراسری
۲۶۴,۰۰۰ تومان
۳۰۶,۰۰۰ تومان
14%
کشکول مسی سایز 2 (کوچک)

کشکول مسی سایز 2 (کوچک)

جدید
ارسال سراسری
۳۷۹,۰۰۰ تومان
۴۴۰,۰۰۰ تومان
14%
کشکول مسی سایز 1 (بزرگ)

کشکول مسی سایز 1 (بزرگ)

۱
ارسال سراسری
۳۹۶,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
15%
ست دو عددی کشکول مسی

ست دو عددی کشکول مسی

جدید
ارسال سراسری
۷۶۳,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
18%
سرتاس 3 تکه مسی (پیمانه مسی)

سرتاس 3 تکه مسی (پیمانه مسی)

۵
ارسال سراسری
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
12%
سرتاس ۷ تکه مسی (پیمانه مسی)

سرتاس ۷ تکه مسی (پیمانه مسی)

۸
ارسال سراسری
۱۵۷,۰۰۰ تومان
۱۷۸,۰۰۰ تومان
14%
میوه خوری مسی طرح دیبا

میوه خوری مسی طرح دیبا

۱
ارسال سراسری
۲۸۹,۰۰۰ تومان
۳۳۶,۰۰۰ تومان
14%
شیرینی خوری مسی دیبا

شیرینی خوری مسی دیبا

۱
ارسال سراسری
۲۵۷,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
14%
شکلات خوری مسی دیبا

شکلات خوری مسی دیبا

۱
ارسال سراسری
۱۹۶,۰۰۰ تومان
۲۲۸,۰۰۰ تومان
14%
آجیل خوری مسی دیبا

آجیل خوری مسی دیبا

۱
ارسال سراسری
۲۷۲,۰۰۰ تومان
۳۱۶,۰۰۰ تومان
13%
پارچ مسی ترک چکشی دسته برنجی

پارچ مسی ترک چکشی دسته برنجی

۱
ارسال سراسری
۱۷۲,۰۰۰ تومان
۱۹۷,۰۰۰ تومان
16%
قندان مسی بدون پایه طرح دار سایز کوچک

قندان مسی بدون پایه طرح دار سایز کوچک

۱
ارسال سراسری
۷۸,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان
18%
قندان مسی بدون پایه طرح دار سایز بزرگ

قندان مسی بدون پایه طرح دار سایز بزرگ

جدید
ارسال سراسری
۹۳,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰ تومان
17%
قندان مسی پایه دار طرح دار سایز کوچک

قندان مسی پایه دار طرح دار سایز کوچک

۱
ارسال سراسری
۹۴,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰ تومان
19%
قندان مسی پایه دار طرح دار سایز بزرگ

قندان مسی پایه دار طرح دار سایز بزرگ

۴
ارسال سراسری
۹۹,۵۰۰ تومان
۱۲۳,۰۰۰ تومان
22%
ست 6 عددی لیوان مسی طرح دار سایز بزرگ

ست 6 عددی لیوان مسی طرح دار سایز بزرگ

جدید
ارسال سراسری
۲۳۹,۰۰۰ تومان
۳۰۶,۰۰۰ تومان
19%
لیوان مسی طرح دار سایز بزرگ

لیوان مسی طرح دار سایز بزرگ

۱
ارسال سراسری
۴۱,۵۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
18%
ست 6 تایی لیوان مسی طرح دار سایز متوسط

ست 6 تایی لیوان مسی طرح دار سایز متوسط

جدید
ارسال سراسری
۲۲۲,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
16%
لیوان مسی طرح دار سایز متوسط

لیوان مسی طرح دار سایز متوسط

۲
ارسال سراسری
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
20%
ست 6 تایی قهوه خوری مسی طرح قلب

ست 6 تایی قهوه خوری مسی طرح قلب

جدید
ارسال سراسری
۱۸۳,۰۰۰ تومان
۲۲۸,۰۰۰ تومان
19%
قهوه خوری مسی طرح دار

قهوه خوری مسی طرح دار

جدید
ارسال سراسری
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
19%
ست 6 تایی لیوان مسی خطی لاله چکشی بزرگ

ست 6 تایی لیوان مسی خطی لاله چکشی بزرگ

۱
ارسال سراسری
۲۳۹,۰۰۰ تومان
۲۹۴,۰۰۰ تومان
24%
ست 6 تایی لیوان مسی عرب طرح چکشی

ست 6 تایی لیوان مسی عرب طرح چکشی

جدید
ارسال سراسری
۲۹۷,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
18%
لیوان مسی عرب طرح چکشی

لیوان مسی عرب طرح چکشی

۲
ارسال سراسری
۵۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
16%
لیوان مسی خطی لاله چکشی بزرگ

لیوان مسی خطی لاله چکشی بزرگ

۱
ارسال سراسری
۴۱,۵۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
24%
قابلمه نوزادی مسی سایز 13

قابلمه نوزادی مسی سایز 13

جدید
ارسال سراسری
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
24%
قابلمه نوزادی مسی سایز 12

قابلمه نوزادی مسی سایز 12

جدید
ارسال سراسری
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۷۷,۰۰۰ تومان
13%
کاسه مسی زنجان

کاسه مسی زنجان

جدید
ارسال سراسری
۸۸,۰۰۰ تومان
۱۰۱,۰۰۰ تومان
10%
قابلمه مسی تیانچه طرح راسته سایز 4

قابلمه مسی تیانچه طرح راسته سایز 4

جدید
ارسال سراسری
۲۶۱,۰۰۰ تومان
۲۹۱,۰۰۰ تومان
10%
قابلمه مسی تیانچه طرح راسته سایز 2

قابلمه مسی تیانچه طرح راسته سایز 2

جدید
ارسال سراسری
۳۸۱,۰۰۰ تومان
۴۲۳,۰۰۰ تومان
10%
قابلمه مسی تیانچه طرح راسته سایز 1

قابلمه مسی تیانچه طرح راسته سایز 1

۱
ارسال سراسری
۴۴۸,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
10%
ماهیتابه مسی طرح جدید سایز 3 (ته گرد)

ماهیتابه مسی طرح جدید سایز 3 (ته گرد)

۲
ارسال سراسری
۲۳۳,۰۰۰ تومان
۲۵۸,۰۰۰ تومان
10%
ماهیتابه مسی طرح جدید سایز 2 (ته گرد)

ماهیتابه مسی طرح جدید سایز 2 (ته گرد)

۲۶
ارسال سراسری
۲۷۶,۰۰۰ تومان
۳۰۶,۰۰۰ تومان
10%
ماهیتابه مسی طرح جدید سایز 1 (ته گرد)

ماهیتابه مسی طرح جدید سایز 1 (ته گرد)

۱۵
ارسال سراسری
۳۴۶,۰۰۰ تومان
۳۸۴,۰۰۰ تومان
10%
ماهیتابه مسی طرح قدیم سایز 4 (راسته)

ماهیتابه مسی طرح قدیم سایز 4 (راسته)

۲
ارسال سراسری
۲۰۶,۰۰۰ تومان
۲۲۸,۰۰۰ تومان
10%
ماهیتابه مسی طرح قدیم سایز 3 (راسته)

ماهیتابه مسی طرح قدیم سایز 3 (راسته)

جدید
ارسال سراسری
۳۰۶,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
10%
ماهیتابه مسی طرح قدیم سایز 2 (راسته)

ماهیتابه مسی طرح قدیم سایز 2 (راسته)

۱
ارسال سراسری
۴۱۴,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
10%
ماهیتابه مسی تیانچه طرح قدیم سایز 1 (راسته)

ماهیتابه مسی تیانچه طرح قدیم سایز 1 (راسته)

جدید
ارسال سراسری
۵۳۲,۰۰۰ تومان
۵۹۱,۰۰۰ تومان
10%
قابلمه مسی تیانچه طرح جدید سایز 4 (شکمی)

قابلمه مسی تیانچه طرح جدید سایز 4 (شکمی)

۲۹
ارسال سراسری
۲۶۱,۰۰۰ تومان
۲۹۰,۰۰۰ تومان
10%
قابلمه مسی تیانچه طرح جدید سایز 3 (شکمی)

قابلمه مسی تیانچه طرح جدید سایز 3 (شکمی)

۱۹
ارسال سراسری
۳۱۴,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
10%
قابلمه مسی تیانچه طرح شکمی سایز 2

قابلمه مسی تیانچه طرح شکمی سایز 2

جدید
ارسال سراسری
۴۰۱,۰۰۰ تومان
۴۴۶,۰۰۰ تومان
10%
قابلمه مسی تیانچه طرح شکمی سایز 1

قابلمه مسی تیانچه طرح شکمی سایز 1

جدید
ارسال سراسری
۴۴۸,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
18%
قابلمه مسی تیانچه طرح قدیم سایز 4 (ته گرد)

قابلمه مسی تیانچه طرح قدیم سایز 4 (ته گرد)

جدید
ارسال سراسری
۳۱۰,۰۰۰ تومان
۳۷۹,۰۰۰ تومان
18%
قابلمه مسی تیانچه طرح قدیم سایز 1 (ته گرد)

قابلمه مسی تیانچه طرح قدیم سایز 1 (ته گرد)

جدید
ارسال سراسری
۴۹۸,۰۰۰ تومان
۶۰۷,۰۰۰ تومان
Email Subscribe

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق