استفاده از بوفه صبحانه مقوی مجموعه هتل تالار بدون محدودیت

۷۴۵
فردوسی
۶۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان