استفاده از بوفه صبحانه مقوی مجموعه هتل تالار بدون محدودیت

۷۳۰
فردوسی
۴۵,۵۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان