استفاده از بوفه صبحانه مقوی مجموعه هتل تالار بدون محدودیت

۷۵۴
فردوسی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان