برگزاری کلاس های شطرنج در باشگاه شطرنج قلعه

۷
خیابان ارم
۷۲,۵۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان