بیرون بر

25%
سفارش از منوی چلو کباب و خوراک های بیرون بر سیمرغ

سفارش از منوی چلو کباب و خوراک های بیرون بر سیمرغ

۸۱
سه راه اصلاح نژاد
۲۱,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
20%
سفارش خوارک های دلپذیر ایرانی از بیرون بر نشاط

سفارش خوارک های دلپذیر ایرانی از بیرون بر نشاط

۲
خیابان نشاط
۱۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
25%
سفارش از منوی چلو خورشت ها و غذای روز بیرون بر سیمرغ

سفارش از منوی چلو خورشت ها و غذای روز بیرون بر سیمرغ

۱۶
سه راه اصلاح نژاد
۱۴,۲۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
20%
سفارش انواع پلوهای ایرانی از بیرون بر نشاط

سفارش انواع پلوهای ایرانی از بیرون بر نشاط

۵
خیابان نشاط
۳۷,۵۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
20%
سفارش انواع چلو کباب از بیرون بر نشاط

سفارش انواع چلو کباب از بیرون بر نشاط

۵
خیابان نشاط
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
20%
سفارش از منوی غذاهای روز بیرون بر اصیل

سفارش از منوی غذاهای روز بیرون بر اصیل

۵
خیابان حکیمی
۱۳,۶۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
20%
سفارش از منوی انواع غذاهای دریایی و فرنگی بیرون بر اصیل

سفارش از منوی انواع غذاهای دریایی و فرنگی بیرون بر اصیل

۲
خیابان حکیمی
۲۲,۴۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
20%
سفارش از منوی سینی های مخصوص بیرون بر اصیل

سفارش از منوی سینی های مخصوص بیرون بر اصیل

۴
خیابان حکیمی
۲۲,۴۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
20%
سفارش از منوی انواع چلو کباب از بیرون بر اصیل

سفارش از منوی انواع چلو کباب از بیرون بر اصیل

۱۸
خیابان حکیمی
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
20%
 سفارش از منوی انواع خورشت بیرون بر اصیل

 سفارش از منوی انواع خورشت بیرون بر اصیل

۱۲
خیابان حکیمی
۱۲,۴۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
Email Subscribe

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

logo-samandehi logo-enamad
تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق