30%
سفارش آنلاین غذاهای ناب ایرانی در بیرون بر نمونه

سفارش آنلاین غذاهای ناب ایرانی در بیرون بر نمونه

۱۰,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

30%
سفارش آنلاین غذا از چلو کباب، ماهی و خورشت های خوش طعم بیرون بر نمونه

سفارش آنلاین غذا از چلو کباب، ماهی و خورشت های خوش طعم بیرون بر نمونه

۱۳,۰۰۰ تومان

۹,۱۰۰ تومان

30%
سفارش آنلاین غذا از خوراک ‌های خوشمزه بیرون بر نمونه

سفارش آنلاین غذا از خوراک ‌های خوشمزه بیرون بر نمونه

۷,۵۰۰ تومان

۵,۲۵۰ تومان

20%
سفارش از منوی انواع چلو کباب از بیرون بر اصیل

سفارش از منوی انواع چلو کباب از بیرون بر اصیل

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

20%
سفارش انواع چلو کباب از بیرون بر نشاط

سفارش انواع چلو کباب از بیرون بر نشاط

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

25%
سفارش از منوی چلو خورشت ها و غذای روز بیرون بر سیمرغ

سفارش از منوی چلو خورشت ها و غذای روز بیرون بر سیمرغ

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۰۰ تومان

20%
سفارش انواع پلوهای ایرانی از بیرون بر نشاط

سفارش انواع پلوهای ایرانی از بیرون بر نشاط

۴۷,۰۰۰ تومان

۳۷,۵۰۰ تومان

25%
سفارش از منوی چلو کباب و خوراک های بیرون بر سیمرغ

سفارش از منوی چلو کباب و خوراک های بیرون بر سیمرغ

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

20%
سفارش از منوی غذاهای روز بیرون بر اصیل

سفارش از منوی غذاهای روز بیرون بر اصیل

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

20%
سفارش از منوی سینی های مخصوص بیرون بر اصیل

سفارش از منوی سینی های مخصوص بیرون بر اصیل

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۲,۴۰۰ تومان

20%
سفارش از منوی انواع غذاهای دریایی و فرنگی بیرون بر اصیل

سفارش از منوی انواع غذاهای دریایی و فرنگی بیرون بر اصیل

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۲,۴۰۰ تومان

20%
 سفارش از منوی انواع خورشت بیرون بر اصیل

 سفارش از منوی انواع خورشت بیرون بر اصیل

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۲,۴۰۰ تومان

20%
سفارش خوارک های دلپذیر ایرانی از بیرون بر نشاط

سفارش خوارک های دلپذیر ایرانی از بیرون بر نشاط

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۶,۰۰۰ تومان

Email Subscribe

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

logo-samandehi logo-enamad
تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق