44%
اپیلاسیون با موم گیاهی در سالن زیبایی سحر

اپیلاسیون با موم گیاهی در سالن زیبایی سحر

۵,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰ تومان

47%
اپیلاسیون نواحی مختلف بدن با وکس در سالن زیبایی سحر

اپیلاسیون نواحی مختلف بدن با وکس در سالن زیبایی سحر

۱۳,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

70%
خدمات آرایشی صورت و مو در سالن زیبایی سوگل

خدمات آرایشی صورت و مو در سالن زیبایی سوگل

۳۵,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

50%
ارائه خدمات آرایشی در سالن زیبایی فرناز

ارائه خدمات آرایشی در سالن زیبایی فرناز

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

50%
انجام خدمات زیبایی مو و صورت در سالن عروس اشرافی

انجام خدمات زیبایی مو و صورت در سالن عروس اشرافی

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

70%
ویتامینه، بوتاکس، رنگ مو و دیگر خدمات آرایشی در سالن سعیده سبوکی

ویتامینه، بوتاکس، رنگ مو و دیگر خدمات آرایشی در سالن سعیده سبوکی

۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

50%
خدمات آرایشی در سالن زیبایی گیتی

خدمات آرایشی در سالن زیبایی گیتی

۴۰,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

75%
زیبایی و جذابیت با ارائه خدمات در سالن زیبایی بی بی گل

زیبایی و جذابیت با ارائه خدمات در سالن زیبایی بی بی گل

۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ تومان

60%
خدمات ناخن دست و پا در سالن عروس آی سونا

خدمات ناخن دست و پا در سالن عروس آی سونا

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

50%
زیباسازی ناخن ها در سالن زیبایی کالیپسن

زیباسازی ناخن ها در سالن زیبایی کالیپسن

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

33%
اپیلاسیون نواحی مختلف بدن با موم معمولی در سالن زیبایی سحر

اپیلاسیون نواحی مختلف بدن با موم معمولی در سالن زیبایی سحر

۶,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

50%
خدمات آرایشی در سالن زیبایی ماه تی تی

خدمات آرایشی در سالن زیبایی ماه تی تی

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

40%
فیبروز ابرو در مرکز خدمات زیبائی ارغوان آبی

فیبروز ابرو در مرکز خدمات زیبائی ارغوان آبی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

50%
آراستگی و سلامت با پاکسازی صورت ویژه آقایان در آرایشگاه نیو فیس

آراستگی و سلامت با پاکسازی صورت ویژه آقایان در آرایشگاه نیو فیس

۷۰,۰۰۰ تومان

۳۵,۰۰۰ تومان

40%
ارائه خدمات زیبایی مژه و ابرو در سالن هایکا

ارائه خدمات زیبایی مژه و ابرو در سالن هایکا

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

32%
بافت مو به سبک های ساحلی، دردلاک و دردراپ مو در سالن آریا چشم 

بافت مو به سبک های ساحلی، دردلاک و دردراپ مو در سالن آریا چشم 

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۷,۰۰۰ تومان

37%
خدمات کاشت، ژلیش و لمینت ناخن در آرایشگاه زیبای ایرانی شیراز

خدمات کاشت، ژلیش و لمینت ناخن در آرایشگاه زیبای ایرانی شیراز

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

44%
اصلاح موی سر ویژه آقایان در آرایشگاه نیو فیس

اصلاح موی سر ویژه آقایان در آرایشگاه نیو فیس

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۰۰ تومان

55%
رفع کم پشتی مو با میکرو اسکالپ موی سر در سالن زیبایی هایکا

رفع کم پشتی مو با میکرو اسکالپ موی سر در سالن زیبایی هایکا

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۹۰,۰۰۰ تومان

40%
زیبایی و آراستگی با خدمات آرایشی در سالن آدیشه شیراز

زیبایی و آراستگی با خدمات آرایشی در سالن آدیشه شیراز

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

42%
زیبایی با خدمات متنوع آرایشی در سالن زیبایی الف

زیبایی با خدمات متنوع آرایشی در سالن زیبایی الف

۱۲,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

55%
پاکسازی صورت با استفاده از مواد و دستگاه میکرودرم و بخور در آرایشگاه مردانه هیراد

پاکسازی صورت با استفاده از مواد و دستگاه میکرودرم و بخور در آرایشگاه مردانه هیراد

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

42%
کراتینه مو و زیباسازی ناخن ها در سالن طرح گل

کراتینه مو و زیباسازی ناخن ها در سالن طرح گل

۶۰,۰۰۰ تومان

۳۵,۰۰۰ تومان

50%
ارائه خدمات آرایشی در سالن زیبایی رزا

ارائه خدمات آرایشی در سالن زیبایی رزا

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

33%
اپیلاسیون با موم معمولی در سالن زیبایی ثریا

اپیلاسیون با موم معمولی در سالن زیبایی ثریا

۳,۰۰۰ تومان

۲,۰۰۰ تومان

40%
ارائه خدمات باکیفیت آرایشی در آرایشگاه فرشیده

ارائه خدمات باکیفیت آرایشی در آرایشگاه فرشیده

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

73%
خدمات زیبایی پوست و مو در سالن زیبایی الساناز

خدمات زیبایی پوست و مو در سالن زیبایی الساناز

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۴۵,۰۰۰ تومان

40%
اپیلاسیون با موم گیاهی در سالن زیبایی مکث

اپیلاسیون با موم گیاهی در سالن زیبایی مکث

۵,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰ تومان

40%
 خدمات تخصصی ناخن در سالن زیبایی شهیرا

 خدمات تخصصی ناخن در سالن زیبایی شهیرا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۹۰,۰۰۰ تومان

40%
خدمات آرایشی و درمانی مو در سالن زیبایی سان اسپا

خدمات آرایشی و درمانی مو در سالن زیبایی سان اسپا

۱۵,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

33%
اپیلاسیون بدن و اصلاح صورت در سالن زیبایی رومینا ناز

اپیلاسیون بدن و اصلاح صورت در سالن زیبایی رومینا ناز

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

50%
خدمات تخصصی آرایشی در سالن زیبایی شهیرا

خدمات تخصصی آرایشی در سالن زیبایی شهیرا

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۰۰۰ تومان

60%
خدمات با کیفیت آرایشی در سالن زیبایی مکث

خدمات با کیفیت آرایشی در سالن زیبایی مکث

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

40%
خدمات متنوع ناخن ، پارافین، اسپا و اصلاح صورت در سالن زیبایی سان اسپا

خدمات متنوع ناخن ، پارافین، اسپا و اصلاح صورت در سالن زیبایی سان اسپا

۱۰,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

50%
ارائه خدمات زیبایی در سالن عروس آرای

ارائه خدمات زیبایی در سالن عروس آرای

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

50%
اپیلاسیون بدن با موم گیاهی و وکس در سالن زیبایی فرناز

اپیلاسیون بدن با موم گیاهی و وکس در سالن زیبایی فرناز

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

50%
ارائه خدمات آرایشی در سالن عروس مهتا

ارائه خدمات آرایشی در سالن عروس مهتا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

50%
زیبایی و ظرافت با خدمات مو، مژه و اپیلاسیون در آرایشگاه طناز

زیبایی و ظرافت با خدمات مو، مژه و اپیلاسیون در آرایشگاه طناز

۷۰,۰۰۰ تومان

۳۵,۰۰۰ تومان

80%
ارائه خدمات کاشت، لیفت و لمینت ابرو، کراتینه،فر، موخوره‌گیری و انواع بافت مو در آرایشگاه شعله بانو

ارائه خدمات کاشت، لیفت و لمینت ابرو، کراتینه،فر، موخوره‌گیری و انواع بافت مو در آرایشگاه شعله بانو

۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۰۰ تومان

37%
ارائه خدمات آرایشی در آرایشگاه ساقدوش

ارائه خدمات آرایشی در آرایشگاه ساقدوش

۸,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

50%
ارائه خدمات کوتاهی مو، براشینگ و میکاپ در آرایشگاه شی گل

ارائه خدمات کوتاهی مو، براشینگ و میکاپ در آرایشگاه شی گل

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

40%
پاکسازی صورت و پکیج خدمات داماد در آرایشگاه مردانه زاوا

پاکسازی صورت و پکیج خدمات داماد در آرایشگاه مردانه زاوا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۹۰,۰۰۰ تومان

30%
ظرافت و زیبایی با خدمات ناخن دست و پا در سالن  زیبایی یونا

ظرافت و زیبایی با خدمات ناخن دست و پا در سالن زیبایی یونا

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۵۰۰ تومان

40%
خدمات آرایشی متناسب با سلیقه خانم های جوان در سالن زیبایی ملکه گندم

خدمات آرایشی متناسب با سلیقه خانم های جوان در سالن زیبایی ملکه گندم

۱۵,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

50%
انجام خدمات زیبایی ناخن و مو در سالن زیبایی سپیده خجسته

انجام خدمات زیبایی ناخن و مو در سالن زیبایی سپیده خجسته

۴۰,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

62%
شادابی و زیبایی با خدمات آرایشی در سالن عروس آرمیلا

شادابی و زیبایی با خدمات آرایشی در سالن عروس آرمیلا

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵۲,۰۰۰ تومان

50%
پوستی سالم و شاداب با خدمات پاکسازی و اپیلاسیون در سالن ماتیک سرخ

پوستی سالم و شاداب با خدمات پاکسازی و اپیلاسیون در سالن ماتیک سرخ

۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

40%
اپیلاسیون بدن با وکس یا موم گیاهی در سالن زیبایی ملکه گندم

اپیلاسیون بدن با وکس یا موم گیاهی در سالن زیبایی ملکه گندم

۷,۰۰۰ تومان

۴,۲۰۰ تومان

40%
حس خوب زندگی با ماساژ در سالن زیبایی سان اسپا

حس خوب زندگی با ماساژ در سالن زیبایی سان اسپا

۶۰,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

40%
انواع کاشت، ترمیم، مانیکور و ژلیش در سالن سعیده سبوکی

انواع کاشت، ترمیم، مانیکور و ژلیش در سالن سعیده سبوکی

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

50%
انواع خدمات آرایشی و زیبایی در سالن زیبایی کلبه طلایی

انواع خدمات آرایشی و زیبایی در سالن زیبایی کلبه طلایی

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

80%
 خدمات رنگ مو، کوتاهی مو، شنیون و دیگر خدمات آرایشی در آرایشگاه لی لی یاس

خدمات رنگ مو، کوتاهی مو، شنیون و دیگر خدمات آرایشی در آرایشگاه لی لی یاس

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

50%
ارائه کلیه خدمات آرایشی در سالن زیبایی ثریا

ارائه کلیه خدمات آرایشی در سالن زیبایی ثریا

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

38%
ارائه خدمات حرفه ای زیبایی در سالن زیبایی همسا (جردن سابق)

ارائه خدمات حرفه ای زیبایی در سالن زیبایی همسا (جردن سابق)

۱۳,۰۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

60%
زیبایی و طراوت با خدمات حرفه ای در سالن زیبایی آنا رام

زیبایی و طراوت با خدمات حرفه ای در سالن زیبایی آنا رام

۶۰,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

80%
اصلاح سر و صورت آقایان در آرایشگاه نیوفیس (New Face)

اصلاح سر و صورت آقایان در آرایشگاه نیوفیس (New Face)

۴۰,۰۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

53%
ارائه خدمات آرایشی در سالن زیبایی یاس آبی

ارائه خدمات آرایشی در سالن زیبایی یاس آبی

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

52%
پدیکور VIP با مواد طبیعی و ارگانیک در سالن زیبایی گونای

پدیکور VIP با مواد طبیعی و ارگانیک در سالن زیبایی گونای

۹۵,۰۰۰ تومان

۴۵,۶۰۰ تومان

60%
خدمات رنگ، دارک، ویتامینه و مش مو در آرایشگاه مردانه هیراد

خدمات رنگ، دارک، ویتامینه و مش مو در آرایشگاه مردانه هیراد

۷۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۰۰۰ تومان

53%
 حرفه ای ترین خدمات آرایشی در سالن زیبایی اریکه

حرفه ای ترین خدمات آرایشی در سالن زیبایی اریکه

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۷۰۰,۰۰۰ تومان

70%
اصلاح موی کودکان پسر و دختر زیر 4 سال در آرایشگاه نیوفیس (New Face)

اصلاح موی کودکان پسر و دختر زیر 4 سال در آرایشگاه نیوفیس (New Face)

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

34%
اصلاح کامل داماد در آموزشگاه آرایشگری صمصامیان

اصلاح کامل داماد در آموزشگاه آرایشگری صمصامیان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۹۹,۰۰۰ تومان

50%
به روزترین خدمات حرفه ای آرایشی در سالن زیبایی ثمین ملک زاده

به روزترین خدمات حرفه ای آرایشی در سالن زیبایی ثمین ملک زاده

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

30%
ارائه خدمات رنگ، لایت و کراتینه مو در آرایشگاه شهیرا

ارائه خدمات رنگ، لایت و کراتینه مو در آرایشگاه شهیرا

۱۰,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

50%
ارائه خدمات تخصصی پوست با برندهای تالگو، بيولاين و ديگو در سالن زیبایی الماس شب

ارائه خدمات تخصصی پوست با برندهای تالگو، بيولاين و ديگو در سالن زیبایی الماس شب

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۸۰,۰۰۰ تومان

58%
خدمات فیبروز و میکروپیگمنتیشن درسالن زیبایی بورگ

خدمات فیبروز و میکروپیگمنتیشن درسالن زیبایی بورگ

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

50%
رفع موهای زائد صورت با استفاده از وکس طبیعی در آرایشگاه مردانه هیراد

رفع موهای زائد صورت با استفاده از وکس طبیعی در آرایشگاه مردانه هیراد

۳۵,۰۰۰ تومان

۱۷,۵۰۰ تومان

67%
ارائه خدمات با کیفیت آرایشی در سالن زیبایی لاجوردی

ارائه خدمات با کیفیت آرایشی در سالن زیبایی لاجوردی

۲۰,۰۰۰ تومان

۶,۵۰۰ تومان

72%
خدمات حرفه ای آرایشی در سالن زیبایی الساناز

خدمات حرفه ای آرایشی در سالن زیبایی الساناز

۱۸,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

20%
ارائه خدمات حرفه ای و با کیفیت آرایشی در سالن زیبایی اوتانا بانو

ارائه خدمات حرفه ای و با کیفیت آرایشی در سالن زیبایی اوتانا بانو

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۳۲۰,۰۰۰ تومان

52%
ارائه کلیه خدمات آرایشی در سالن زیبایی تارای من

ارائه کلیه خدمات آرایشی در سالن زیبایی تارای من

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

50%
کوتاهی و اصلاح مو و صورت در آرایشگاه مردانه VIP

کوتاهی و اصلاح مو و صورت در آرایشگاه مردانه VIP

۱۰,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

50%
ترمیم انواع کاشت ناخن در سالن زیبایی آنا رام

ترمیم انواع کاشت ناخن در سالن زیبایی آنا رام

۴۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

شهرها : تهران اصفهان بندرعباس تبریز رشت شیراز کرج مشهد همدان کیش یزد سنندج کرمان قزوین گرگان اهواز قم ساری نوشهر زاهدان اراک اردبیل ارومیه ایلام خرم آباد زنجان سمنان شهرکرد کرمانشاه بوشهر کاشان بابل بابلسر بوشهر لاهیجان
کلیدواژه‌ها : تخفیف تخفیف شیراز کوپن تخفیف ایرانسل تفریح کنسرت سیرک باشگاه هدیه باغ پرندگان تخفیف کالا پوشاک خرید گروهی تخفیف گروهی سورتمه کافه رستوران فست فود تخفیفان نتبرگ دابی
تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق